Zbiórka na świętopietrze – Obol św. Piotra

W sobotę, 29 czerwca 2024 r. – uroczystość Świętych Piotra i Pawła, tradycyjnie ofiary zebrane w tym dniu na tacę przeznaczone będą na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Przeprowadzana w tym czasie zbiórka środków finansowych nazywana jest „świętopietrzem” lub „Obolem św. Piotra”.

Świętopietrze to ofiara wnoszona w okolicach uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez kraje katolickie na rzecz działalności Stolicy Apostolskiej. Jak podkreśla Sekretariat Ekonomiczny Stolicy Apostolskiej może być ona niewielka, ale ma wielkie znaczenie symboliczne. Wyraża poczucie przynależności do Kościoła powszechnego oraz miłość i zaufanie do Ojca Świętego. Jest znakiem komunii z Następcą Piotra, a także wrażliwości na najbardziej potrzebujących, o których troszczy się Papież.

Darowiznę można przekazać także indywidualnie lub wspólnotowo m.in. za pośrednictwem przelewu bankowego lub karty kredytowej po wejściu na stronę internetową www.obolodisanpietro.va lub po zeskanowaniu kodu QR. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wsparcie działalności charytatywnej Papieża, jak i na struktury towarzyszące jego misji apostolskiej.


Konkretne uczestnictwo w potrzebach szerszej wspólnoty kościelnej przybierało na przestrzeni dziejów różne formy, poprzez zbiórki i datki od poszczególnych wierzących lub całych kościołów lokalnych. Wszyscy ochrzczeni byli zawsze powołani do wspierania, także materialnego, dzieła ewangelizacji, a jednocześnie niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

więcej: https://www.obolodisanpietro.va/it/giornate-dell-obolo/giornata-2024/pl-2024.html

do pobrania pdf:PLAKAT 2024 – Obol św. Piotra

Print Friendly, PDF & Email