Zawierzenie archidiecezji lubelskiej Bożemu Miłosierdziu – Łagiewniki 2016

W sobotę, 11 czerwca 2016 r. miała miejsce Archidiecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, zorganizowana w ramach – ogłoszonego przez papieża Franciszka – Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Na uroczystą Eucharystię sprawowaną w Bazylice Bożego Miłosierdzia, stanowiącą centralny punkt programu pielgrzymowania, przybyło ponad 3,5 tys. pątników z archidiecezji lubelskiej.

Mszy świętej przewodniczył abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. W homilii nawiązał on do słów wypowiedzianych w tym miejscu przez św. Jana Pawła II podczas poświecenia tutejszej bazyliki, który mówił, iż przybywa do tego miejsca, by wraz ze zgromadzonymi „wielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia” i wyznawać, „że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. […] z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!”. Arcybiskup wskazał, iż to wezwanie: ” […] jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia, w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi ludzkich serc, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia. Poszukujących niezawodnego źródła nadziei.

„Dlatego przychodzimy dziś tu, do łagiewnickiego sanktuarium – mówił papież – aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest „Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy” (por. 2 Kor l, 3). Pragniemy oczyma duszy wpatrywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielokroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny„. I dlatego też, Ksiądz Arcybiskup wraz z pielgrzymami z archidiecezji lubelskiej, przybyli w dniu dzisiejszym do łagiewnickiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Na zakończenie Eucharystii, abp Stanisław Budzik dokonał aktu zawierzenia archidiecezji lubelskiej Bożemu Miłosierdziu:

Akt Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu Archidiecezji Lubelskiej
Kraków – Łagiewniki 11 czerwca 2016 r.

Boże, Ojcze, zawierzam dziś Twojemu Miłosierdziu całą Archidiecezję Lubelską. Niech każdy wierny, doświadczywszy Twego Miłosierdzia, głosi je modlitwą, słowem i czynem.

Zawierzam wszystkich biskupów, którym jest dziś i będzie w przyszłości powierzona troska o Lud Boży naszej archidiecezji.

Zawierzam wszystkie parafie z ich duszpasterzami, wspólnoty zakonne, instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia życia apostolskiego, alumnów naszego seminarium.

Zawierzam wszystkie rodziny, oraz dzieci i młodzież w naszych szkołach i uczelniach wraz ze wszystkimi nauczającymi.

Zawierzam starszych, samotnych, opuszczonych przez współmałżonka, wszystkich chorych, całą służbę zdrowia i wszystkie instytucje charytatywne z naszą Caritas w 25 rocznicę jej powstania.

Zawierzam wszystkich bezrobotnych, źle zarabiających oraz bezdomnych, niech doznają miłosierdzia i wsparcia.

Zawierzam będących w szczególnej potrzebie: wątpiących, zaniedbujących swoją wiarę, przebywających w więzieniach i umierających. Gdzie rozlał się grzech, niech jeszcze obficiej rozleje się łaska.

Ojcze wszelkiego miłosierdzia, prosimy Cię abyś raczył objąć swym nieskończonym miłosierdziem wszystkich nas, dziś żyjących, a także całe ziemskie dzieje naszej archidiecezji. Niech z naszych świątyń wznosi się po wieczne czasy to wzruszające wołanie: ? Ojcze Przedwieczny, miej miłosierdzie dla nas i świata całego?. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa w jedności z Duchem Świętym. Amen.

Wspólną modlitwę pielgrzymów dopełniła o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w łagiewnickiej bazylice, zakończona pasterskim błogosławieństwem abpa Stanisław Budzika, udzielonym lubelskim pielgrzymom i wszystkim zgromadzonym w Bazylice.

005

Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowała parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach oraz Archidiecezjalny Chór Chłopięco-Męski „Pueri Cantores Lublinenses”. Nad całością czuwał ceremoniarz archidiecezjalny wraz z alumnami lubelskiego seminarium duchownego.

GOŚĆ LUBELSKI  [Paulina Smoroń, W promieniach łaski]: W sobotę 11 czerwca ponad 2 tys. wiernych z archidiecezji lubelskiej pielgrzymowało do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach… [czytaj dalej]

eKAI-LUBLIN  [lsz, Abp Budzik w Łagiewnikach: niech stąd rozchodzi się na cały świat orędzie Bożego Miłosierdzia]: Z okazji trwającego w Kościele katolickim Jubileuszowego Roku Miłosierdzia wierni archidiecezji lubelskiej pielgrzymowali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach… [czytaj dalej]

Print Friendly, PDF & Email