Zaproszenie na rekolekcje dla organistów Archidiecezji Lubelskiej

Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej zaprasza na doroczne rekolekcje dla organistów, które odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Dąbrowicy k. Lublina w dwóch terminach:

1 tura: 11 – 12 marca 2019 r.
2 tura: 15- 16 marca 2019 r.

Zgłoszenia można dokonać:

– pocztą elektroniczną na adres: t.lisiecki@diecezja.lublin.pl
– smsem na numer: 508104002

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i parafię organisty oraz wybrany termin. 

Proboszcz lub rektor kościoła zgłasza sam lub zleca zgłoszenie udziału samemu zainteresowanemu na jeden z powyższych terminów rekolekcji w terminie do 1 marca 2019 r. Z uwagi na sprawy organizacyjne, związane z funkcjonowaniem domu rekolekcyjnego, usilnie proszę o przestrzeganie powyższego terminu.

Zgodnie z dekretem Metropolity Lubelskiego zatwierdzającym Status Organisty w Archidiecezji Lubelskiej z dnia 28 października 1999 r. uczestnictwo organistów w rekolekcjach jest obowiązkowe.

Print Friendly, PDF & Email