XIX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

W sobotę, 26 stycznia 2019 r. przypada XIX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu.

Tegoroczne hasło Dnia Islamu brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy”.

Drodzy muzułmańscy Bracia i Siostry!
W swojej Opatrzności Bóg Wszechmogący dał Wam możliwość przeżywania na nowo postu ramadanowego i świętowania Id al-Fitr.
Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego docenia znaczenie tego miesiąca i olbrzymi wysiłek muzułmanów na całym świecie, aby pościć, modlić się i dzielić się darami Wszechmogącego z ubogimi.
Świadomi darów, jakie przynosi ze sobą ramadan, dołączamy się do Waszego dziękczynienia Miłosiernemu Bogu, za Jego łaskawość i hojność, i z serca przesyłamy Wam nasze najlepsze życzenia.

PAPIESKA RADA DS. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO
Orędzie na miesiąc ramadan oraz Id al-Fitr 1439 H. / 2018 a.d
Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, która w 2017 r. świętowała jubileusz 20-lecia swojego istnienia.

Print Friendly, PDF & Email