XIV Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym – Ukraina 13.11.2022

W niedzielę, 13 listopada 2022 r. przeżywać będziemy 14. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – Ukraina. Hasłem tegorocznego Dnia Solidarności będzie wezwanie: Uleczyć tęsknotę!

Konferencja Episkopatu Polski w 2008 roku podjęła decyzję, aby każda druga niedziela listopada była w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Organizatorem tego dnia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczony cierpieniem. W 2022 roku jest to Ukraina.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) postanowiło w tym roku zwrócić uwagę na potrzeby ludzi – kobiet, dzieci i osób starszych – żyjących w kraju wojny, jakim jest Ukraina. Ukraina, która wymaga ciągłego wysiłku humanitarnego, a wraz z przedłużającą się rosyjską agresją, rośnie jak zawsze ryzyko zobojętnienia.

Od początku tej wojny Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie dociera z pomocą na wschód. Hojne serca darczyńców pozwoliły ulżyć tysiącom potrzebujących a także pomóc w odbudowie kraju. Przekazana w pierwszych miesiącach pomoc to 1,3 miliona euro, a do końca roku ta suma wzrośnie o kolejne 3,27 miliona.

więcej/materiały: https://pkwp.org/kampanie/dzien_solidarnosci_z_kosciolem_przesladowanym_ukraina

Print Friendly, PDF & Email