Tobie Panie zaufałem – 50. rocznica święceń biskupich abp. Bolesława Pylaka

Tobie Panie zaufałem – In te Domini speravi – to zawołanie, które dokładnie od 50 lat towarzyszy arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi w jego pasterskim posługiwaniu.  Decyzją papieża Pawła VI, z dnia 14 marca 1966 r., ks. Bolesław Pylak, kapłan diecezji lubelskiej, został mianowany biskupem tytularnym Medica i biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej. W niedzielę. Zesłania Ducha Świętego, 29 maja 1966 roku, w katedrze lubelskiej, z rąk bpa Piotra Kałwy – biskupa lubelskiego oraz bpa Ignacego Tokarczuka – biskupa przemyskiego i bpa Jana Mazura – lubelskiego biskupa pomocniczego, ks. dr Bolesław Pylak (l. 45), ówczesny wicerektor seminarium duchownego i adiunkt przy katedrze teologii dogmatycznej KUL, przyjął święcenia biskupie.

WDL-01

LIST PRYMASA POLSKI DO KSIĘDZA BOLESŁAWA PYLAKA INFORMUJĄCY O NOMINACJI PAPIESKIEJ

Dnia 4.IV.1966 r. ks. dr Bolesław Pylak otrzymał z rąk J. Em. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego następujące pismo:

+PRYMAS POLSKI. Warszawa, dnia 4 kwietnia 1966, ul. Miodowa 17, N. 1320 (66)
Przewielebny, Ks. Prof. Dr Bolesław Pylak, Wice-Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Uprzejmie podaję do wiadomości Księdza Wice-Rektora, że Ojciec św. PAWEŁ VI, przychylając się do prośby Najdostojniejszego Ks. Biskupa Lubelskiego, Piotra Kałwy, powołał Ks. Wice-Rektora do godności Biskupiej i ustanowił go Sufraganem J.E. Ks. Piotra Kałwy. Tak ustanowiony Biskup otrzymuje tytularną stolicę Midica.

Pismem Sekretariatu Stanu Jego Świątobliwości, z dnia 19 marca 1966 r. N. 2315/66, jestem upoważniony, po otrzymaniu konsensu kanonicznego od Nominata, do dokonania publikacji tej nominacji w Polsce. Nominat jest uprawniony do przyjęcia sakry biskupiej, nie czekając na odpowiednie dokumenty papieskie.

Ojciec święty przekazuje Biskupowi-Nominatowi swoje najlepsze życzenia i udziela Mu Błogosławieństwa Apostolskiego na prace biskupie.

Witam całym sercem w gronie Episkopatu Polski i wyrażam braterskie życzenia radości Bożych w owocnej służbie Ludowi Bożemu.

In caritate Christi (+) Stefan Kard. Wyszyński.

Scan-001

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI KONSEKRACYJNEJ, W DN. 29.V.1966

Konsekracja J. E. Ks. Biskupa Nominata odbyła się 29 maja 1966 r., w uroczystość Zesłania Ducha Św., w katedrze lubelskiej. Konsekratorem był J. E. Ks. Biskup Piotr Kałwa, Ordynariusz Lubelski, a współkonsekratorami: J. E. Ks. Bp dr Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Przemyski i J. E. Ks. Bp dr Jan Mazur, Sufragan Lubelski. Na uroczystości konsekracyjne przybyło kilkuset kapłanów diecezjalnych i zakonnych, kilkaset Sióstr Zakonnych, Senat Akademicki KUL z ks. rektorem W. Granatem na czele, członkowie kapituły katedralnej i zamojskiej, delegacje z parafii Łopiennik, Nałęczów, Depułtycze i Kłodnica oraz kilka tysięcy wiernych.

Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem przez ks. kan. Bogumiła Efnera listu J. Em. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski do Nominata, z dn. 4IV1966 r. powiadamiającego z upoważnienia Stolicy Apostolskiej, że ks. dr Bolesław Pylak został mianowany sufraganem lubelskim i otrzymał tytularną stolicę biskupią Midica. Następnie odbył się przewidziany przepisami liturgicznymi egzamin kanoniczny Elekta i akt konsekracji, podczas uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez czterech księży biskupów. Po złożeniu liturgicznego podziękowania Konsekratorowi przez Konsekrowanego słowami „Ad multos annos”, Ks. Biskup Bolesław Pylak udzielił zgromadzonym swego pierwszego biskupiego błogosławieństwa.

(11) Scan-003 Z bł pasterskim 8.10.66

Następnie Nowokonsekrowany Ks. Biskup Pylak przemówił po raz pierwszy jako biskup z ambony katedralnej. Dziękował Bogu Wszechmocnemu, Stolicy Apostolskiej, Biskupowi Konsekratorowi, Biskupom Współkonsekratorom, Wychowawcom, Rodzinie i Wiernym za wszystko, co otrzymał. Te wszystkie łaski i dary uznał za tym większe zobowiązanie do gorliwszej służby Bogu i ludowi Bożemu.

Podczas uroczystej agapy w gmachu seminarium, w pięknie przystrojonym refektarzu kleryckim, która zgromadziła Duchowieństwo diecezjalne i zakonne oraz zaproszonych gości świeckich, przemówienia wygłosili: J. E. Ks. Bp Ordynariusz P. Kałwa obaj biskupi współkonsekratorzy I. Tokarczuk i J. Mazur, rektor KUL ks. W. Granat, ks. dr P. Pałka, rektor seminarium, ks. kan. B Efner w imieniu Kapituły Katedralnej Lub., ks. kan. Al. Miszczuk, prob. par. Nałęczów, ks. mgr M. Dudkowski imieniem księży proboszczów, ks. prof. dr J. Grzywacz imieniem kolegów kursowych, ks. Ed. Markiewicz, wikariusz kolegiaty w Zamościu imieniem księży wikariuszy i jeden z alumnów seminaryjnych. J. Ekscelencja Ks. Biskup Bolesław Pylak podziękował wszystkim serdecznie za gorące słowa życzeń na nową drogę życia.

E. Ks. Bp Pylak jako swoje zawołanie przyjął pełne nadziei słowa psalmu: In Te Domine speravi (Tobie Panie zaufałem), a w Jego znaku biskupim widnieje łódź Piotrowa.

[Ks. S. Ml.]

GOŚĆ LUBELSKI [Agnieszka Gieroba, Ma za co dziękować]: Abp Bolesław Pylak ma 95 lat życia, 68 lat kapłaństwa. W tym roku mija 50 lat od chwili, gdy został biskupem. Z tej okazji w sobotę o 11.00 w Lublinie odbędą się uroczystości w katedrze… [czytaj dalej].

KAI-LUBLIN [Adam Jaszcz, Abp Pylak: widzę bardzo dużą odpowiedzialność Kościoła za Ojczyznę]: Widzę bardzo dużą odpowiedzialność Kościoła, biskupów i całego duchowieństwa za Ojczyznę. Tak zawsze bywało w przeszłości i polskie duchowieństwo zdawało egzamin. Dzisiaj również przychodzi nam taki egzamin zdawać – zauważa abp. senior Bolesław Pylak. W rozmowie z KAI najstarszy polski biskup świętujący niespotykany w najnowszej historii jubileusz 50-lecia święceń biskupich opowiada o swoim bogatym życiu oraz powołaniu do kapłaństwa i pasterskiego posługiwania… [czytaj dalej].

kliknij obrazek aby przejść do zapisu transmisji:

transmisja-jubil5

23051601

Print Friendly, PDF & Email