Uroczystości odpustowe w Chełmie 7-8.09.2016

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w czwartek 8 września 2016 r., o godz. 11.30, w Bazylice Mariackiej na Górze Chełmskiej miały miejsce główne uroczystości odpustowe, przebiegające w trwającym Roku Miłosierdzia pod hasłem: Maryja Matką Miłosierdzia. Sumie odpustowej przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego, przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy.

Uroczystości rozpoczęły się już w środę 7 września br. wraz z przybyciem pierwszych pielgrzymek wiernych i Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem bpa Józefa Wróbla. Sumę odpustową poprzedziła o godz. 9.00 Msza święta dla rodzin – z błogosławieństwem małych dzieci – pod przewodnictwem bpa Mieczysława Cisło.

Foto: Tadeusz Boniecki

GOŚĆ LUBELSKI [Justyna Jarosińska, Abp Mokrzycki: Przynoszę tęsknotę za lepszym życiem]: Króluje nad miastem niczym bazylika Sacré-Coeur w Paryżu. Od wieków przyciąga pielgrzymów. Dziś w sanktuarium „na Górce” w Chełmie odbyły się główne uroczystości odpustowe przebiegające pod hasłem: „Maryja Matką Miłosierdzia”… [czytaj dalej]

KAI-Lublin [jaw, Chełm: abp Mokrzycki na odpuście w sanktuarium Matki Bożej]: W sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej w czwartek, 8 września odbyły się uroczystości odpustowe. Głównej Mszy św. przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. – Jestem jako pątnik proszący o pokój na Ukrainie, jestem jako głos sumienia wzywający do zaprzestania walki i niszczenia ludzkiego życia ? mówił podczas homilii… [czytaj dalej]

Print Friendly, PDF & Email