Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata „C” (Łk 23, 35-43)

W tym roku Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ma zupełnie inny wymiar niż w poprzednich latach. Oto w całej Polsce, w każdej parafii dokonujemy wyboru Chrystusa jako Króla i Pana każdego z nas osobiście ale i wszyscy razem. Ten Król daje nam udział w swoim królowaniu, w wierności Bogu do końca zwyciężając wszelkie kuszenie świata. Medytację biblijną prowadzą ks. prof. Aleksander Posadzki SJ i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email