Tydzień modlitwy za uchodźców 1-8.10.2017

W dniach 1-8 października 2017 r. z inicjatywy Wspólnoty Sant’Egidio, rekomendowanej przez Radę ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski, trwa w Polsce organizowany po raz trzeci Tydzień Modlitw za Uchodźców „Umrzeć z nadziei”, przede wszystkim za tych, którzy zginęli w drodze do Europy, wszystkich odbywających właśnie swoją podróż nadziei oraz tych, którzy już znaleźli wśród nas schronienie.

W zainicjowaną modlitwę „Umrzeć z nadziei” wpisani są wszyscy uchodźcy świata. Jest ona odpowiedzią na apel papieża Franciszka wyrażony podczas spotkania z polskimi biskupami w katedrze na Wawelu. Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki (por. Mt 25,35.43) – napisał papież Franciszek w orędziu na przyszłoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Organizatorzy zachęcają do podejmowania także wspólnej refleksji nad tym, w jaki sposób możemy pomagać naszym braciom żyjącym w miejscach, gdzie toczy się wojna i uciekającym z krajów, w których trwają zbrojne konflikty, a ludzie cierpią głód i biedę. Ta modlitwa jest wciąż bardzo potrzebna – uchodźcom i migrantom, ale także nam, żyjącym w bezpiecznym i bogatym świecie.

Treść nabożeństwa „Umrzeć z nadziei” przygotowała Wspólnota Sant’Egidio, która oferuje wszystkie potrzebne materiały [santegidio.waw@gmail.com]. Modlitwa za uchodźców może jednak przyjąć także inne formy, m.in. stając się intencją modlitwy różańcowej.

Wspólnota Sant’Egidio powstała w Rzymie w 1968 roku, po Soborze Watykańskim II z inicjatywy niespełna dwudziestoletniego chłopaka – Andrei Riccardiego. Zebrał on grupę licealistów aby słuchać i wspólnie wcielać w życie Ewangelię. Odniesieniem była dla nich pierwsza wspólnota chrześcijańska z Dziejów Apostolskich i postać św. Franciszka z Asyżu. Dzisiaj jest to ruch ludzi świeckich, do którego należy ponad 50 tys osób, zaangażowanych w ewangelizację i służbę biednym w Rzymie, we Włoszech oraz w ponad 70 krajach. Fundamentalnymi przesłaniami wspólnoty są: modlitwa, przekazywanie ewangelii, solidarność z biednymi, ekumenizm i dialog. fundamenty charakteryzujące drogę.

[www.santegidio.org] [facebook: umrzeć z nadziei]

umrzec-1

 

Print Friendly, PDF & Email