Tydzień Misyjny – Będziecie moimi świadkami – 23-29.10.2022

W niedzielę, 23 października 2022 r., obchodzony będzie w Kościele 96. Światowy Dzień Misyjny. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem Będziecie moimi świadkami. W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Papieskie Dzieła Misyjne są powołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażowania na rzecz misji. Szczególnym czasem takiego działania jest Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim Tydzień Misyjny, kiedy to Kościół na całym świecie budzi się, by pospieszyć z pomocą misjom.

W niedzielę misyjną w świątyniach przeprowadzana jest zbiórka na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce przekazało na pomoc misjom:

• 2014 » 1.233.203,88 USD
• 2015 » 1.175.990,73 USD
• 2016 » 1.077.568,75 USD
• 2017 » 1.141.658,03 USD
• 2018 » 1.214.275,92 USD
• 2019 » 1.196.115,98 USD
• 2020 » 1.134.489,43 USD
• 2021 » 940.824,05 USD
• 2022 » 1.024.202,71 USD

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w roku 2022 sfinansowały projekty na kwotę 1 024 202,71 USD, z czego 621 335,74 USD przeznaczono na projekty w krajach kontynentu afrykańskiego (Burundi i Liberia) i 183 818,23 USD azjatyckiego (Tajwan i Tadżykistan) oraz 219 048,74 USD przekazały na pomoc w utrzymaniu domów studenckich w Rzymie dla kleryków i sióstr zakonnych z krajów misyjnych.

Niedziela Misyjna to taki dzień w roku, kiedy każdy z nas może pomóc misyjnym terytoriom we wszystkich częściach świata, niosąc Chrystusową Ewangelię nadziei i miłości. Warto budować Kościół, aby każdy człowiek zagubiony, poszukujący, ubogi i potrzebujący mógł doświadczyć Bożej miłości.

zobacz:

ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2022 r.
Materiały na Tydzień Misyjny 2022

www.missio.org.pl

Print Friendly, PDF & Email