TV lectio divina – XXXI Niedziela zwykła „B” (Mk 12, 28-34)

Jakie jest najważniejsze przykazanie? Najważniejsza w życiu ludzkim jest miłość! Źle się dzieje, kiedy człowiek pomyli kolejność – zamiast kochać Boga całym, sercem, duszą, umysłem i z całej mocy stawia w to miejsce człowieka. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email