O niepodległości ekumenicznie – konferencja naukowa 5-6.11.2018

W dniach 5-6 listopada 2018 r., w ramach programu Lublin miasto zgody religijnej, w Centrum Transferu Wiedzy KUL (sala CTW 113) odbędzie się konferencja naukowa „O niepodległości ekumenicznie – wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej„.

PROGRAM KONFERENCJI

05 listopada 2018 (poniedziałek)

11.00 – Otwarcie

11.30 – Wykład inauguracyjny:
ks. dr hab. Grzegorz Bujak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Państwo a Kościoły w II Rzeczpospolitej

12.00 – SESJA PIERWSZA
prowadzenie: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (Ariel University; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

» prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Prawosławni a odbudowa państwa polskiego (1918-19139)
» prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), Ewangelicy w II Rzeczpospolitej
» ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Kościół katolicki jako czynnik integrujący odrodzoną Polskę

15.00 – PANEL
prowadzenie: ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Kapelani wyznań chrześcijańskich w Wojsku Polskim 1918-1939

» ks. ppłk dr Tomasz Skupień (Kościół Rzymskokatolicki)
» ks. płk Jerzy Mokrauz (Kościół Prawosławny)
» ks. mjr Tomasz Wigłasz (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)

17.00 – SESJA DRUGA
prowadzenie: red. Mariusz Deckert (Polskie Radio Lublin)

» prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański), Józef Piłsudski: katolik, ewangelik, czy…?
» dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski), O arcybiskupie Sawie (Sowietowie)
» prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa), O Biskupie Juliuszu Bursche

06 listopada 2018 (wtorek)

9.00 – SESJA TRZECIA
prowadzenie: dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

» dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, prof. UMK (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), Religia i polityka. Stosunek Kościołów ewangelickich do państwa polskiego w latach 1918-1939
» dr hab. Sabina Bober (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Mniejszości narodowe w Polsce po pierwszej wojnie światowej
» ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, dr Damian Grzegorz Knutel (Uniwersytet Rzeszowski), Rozwój prawosławia na Łemkowszczyźnie a separatystyczne tendencje wśród Łemków w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę

11.00 – SESJA CZWARTA
prowadzenie: ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

» dr hab. Urszula Pawluczuk (Uniwersytet w Białymstoku), Monastyry prawosławne w niepodległej Polsce 1918 r.
» dr Małgorzata Łapa (Uniwersytet Łódzki), Wielość i pluralizm – współistnienie i współpraca. Wielowyznaniowa chrześcijańska społeczność Łodzi 1918-1939
» dr Aleksander Łupienko (Polska Akademia Nauk), Polskojęzyczni duchowni luterańscy z „Kongresówki” wobec niepodległości Polski

13.00 – PANEL
prowadzenie: red. Mirosław Biełaszko (IPN o. Warszawa, Program Trzeci Polskiego Radia)
Chrześcijanie różnych wyznań w Sejmie, Senacie i rządach Drugiej Rzeczpospolitej

» prof. dr hab. Andrzej Friszke (Polska Akademia Nauk)
» prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański) » dr Grzegorz Kuprianowicz (Podlaski Instytut Naukowy) » ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńkiego)
» dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

• Instytut Ekumeniczny KUL
• Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL
• Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL
• Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL
• Urząd Miasta Lublin
• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Print Friendly, PDF & Email