TV lectio divina – XXVII Niedziela zwykła „C” (Łk 17, 5-10)

„Dodaj nam wiary” – też tak prosicie Pana? Komu by się nie przydało więcej wiary? Bylibyśmy mocniejsi! Z drugiej strony „gdybym miał wiarę taką, że bym góry przenosił a miłości bym nie miał, byłbym niczym”. Coś tu nie pasuje! Jezus odpowiada na prośbę uczniów dość zagadkowo: po co wam wielka wiara, wystarczy najmniejsza. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email