TV lectio divina – XII Niedziela zwykła „B” (Mk 4, 35-41)

Dla uczniów Jezus jest jeszcze tylko nauczycielem, owszem, cudotwórcą, ale prorocy także czynili cuda w Imię Boga. Nagła burza na jeziorze i uciszenie jej przez Jezusa rodzi zasadnicze pytanie: Kimże On jest? Wystarczyło zbudzić śpiącego Jezusa. „Kimże On jest”? Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Sławek Laskowski, Ks. Józef Maciąg i ks. Dominik Szymański

Print Friendly, PDF & Email