TV lectio divina – XI niedziela „B”

We współczesnym świecie liczy się efektywność pracy, każdy jest sprawdzany jakie osiąga wyniki, jaki generuje zysk w możliwe najkrótszym czasie. Królestwo Boże zaczyna się od rzeczy małych, najmniejszych, żmudnego wsiewania ziarna Słowa Bożego w serca. A efekty? Medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Krzysztof Kwiatkowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email