TV lectio divina – X Niedziela zwykła „B” (Mk 3, 20-35)

Czym jest bluźnierstwo? Co to znaczy bluźnić? Potocznie mówimy, że ktoś bluźni, bo wypowiada niecenzuralne słowa. Tymczasem w Biblii ma ono zgoła inne znaczenie i może się okazać, że przypisując Bogu coś, czego On nie czyni a jeszcze gorzej, gdy działanie Jego łaski przypisujemy komuś innemu stajemy się bluźniercami, oczywiście kiedy czynimy to świadomie. Św. Paweł miał z tym problem jeszcze jako Szaweł i dlatego mówił, że wtedy działał w nieświadomości i niewierze. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email