TV lectio divina – Wniebowstąpienie Pańskie „A” (Mt 28, 16-20)

Wszelka władza, ogarniająca wszystkie narody, żeby ogłosić im wszystko, co przekazał nam Jezus, który będzie z nami po wszystkie dni. Odkrywamy „totalność” Chrystusa w świecie, który Go coraz bardziej radykalnie odrzuca. Medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Maciej Warowny i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email