TV lectio divina – V Niedziela Wielkiego Postu „B” (J 12, 20-33)

Wydawałoby się, że zwykła historia, jak co dzień, kolejni ludzie chcą spotkać Jezusa, ale tym razem Jezus rozpoznał, że to Grecy, którzy chcą Go zobaczyć przynoszą Mu nowinę, na którą czekał od początku swojej publicznej działalności. Poganie, którzy nie przychodzą po „usługę” do Jezusa, ale chcą wiary w Niego, spotkania Jego samego są znakiem czasu – nadeszła „godzina” Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Izrael i świat pogański są gotowi na przyjęcie wiary. Umiesz rozpoznawać znaki czasu? Umiesz rozpoznawać „swoją godzinę”? To zawsze wiąże się z darem z siebie, z umieraniem dla innych a nie życiem dla siebie. Zapraszamy na lectio – ks. Dominik Szymański, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email