TV lectio divina – IV Niedziela Wielkanocna „B” (J 10, 11-18)

Jezus jest Dobrym Pasterzem, a my księża? Troszczymy się o powierzone nam owce czy wolimy, żeby one troszczyły się o nas? Czy możliwe jest oddawanie życia za owce? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Paweł Matyaszewski, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email