TV lectio divina – II Niedziela Wielkanocna „A” (J 20, 19-31)

Misja Jezusa, którą otrzymał od Ojca to Misja Miłosierdzia dla nas i całego świata. Masz miłosierne serce? Może zamiast odpuszczać grzechy łatwiej ci sądzić ludzi? „Choćby inni Cię opuścili, ja pójdę na śmierć za Ciebie”. Św. Piotr musiał doświadczyć kilkakrotnie niewierności i zaparcia się Jezusa, żeby miał miłosierne serce. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email