Święcenia biskupie ks. Adama Baba w archikatedrze lubelskiej

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2020 r., w archikatedrze lubelskiej ks. kan. dr Adam Bab przyjął święcenia biskupie. Szafarzem święceń był arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, a współkonsekratorami abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce i bp Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy lubelski.

Dotychczas ks. Adam Bab pełnił funkcję wikariusza biskupiego ds. młodzieży i proboszcza parafii pw. św. Józefa w Lublinie. W dniu 22 maja 2020 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej, biskupem tytularnym Arny.

W imieniu duchowieństwa prośbę o udzielenie święceń wyraził ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz kurii oraz ks. prał. Stanisław Dziwulski, były proboszcz parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Tekst bulli nominacyjnej odczytał ks. prał. Andrea Francia, radca prawny Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Homilię wygłosił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Bulla papieska

Na swoje posługiwanie Ksiądz Biskup Adam Bab wybrał zawołanie: CIBUS MEUS VOLUNTAS TUA„Moim pokarmem jest Twoja wola”. Zawołanie biskupie pochodzi z wersetu Ewangelii wg św. Jana: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”(J 4,34). Wyraża pragnienie naśladowania Chrystusa w posłuszeństwie woli Ojca. Zdanie to Ksiądz Biskup umieścił 21 lat temu na obrazku prymicyjnym.

Herb biskupi, zgodnie z tradycją heraldyczną Kościoła zawiera tarczę, krzyż procesyjny, kapelusz, z kordonem i dwunastoma zwisającymi chwostami, kartusz dolny z zawołaniem. Na tarczy umieszczono roślinkę zaczynającą wypuszczać listki, będącą nawiązaniem do duszpasterstwa
młodzieży, z którym bp Adam był związany w trakcie swojej posługi kapłańskiej. Druga połowa, na czerwonym tle – barwie symbolizującej miłość i krew, to nawiązanie do Dobrego Pasterza poprzez laskę pasterską i owcę zwracającą się do pasterza. Ponadto srebro (biel) i czerwień to narodowe barwy Polski. Zieleń, biel i czerwień są jednocześnie barwami Lublina i logo archidiecezji lubelskiej.

foto: Urszula Buglewicz, Niedziela-Lublin

Zapis transmisji z archikatedry:


Bp Adam Piotr Bab

Urodził się urodził się 30 grudnia 1974 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej, gdzie został ochrzczony 26 stycznia 1975 roku. W Niedrzwicy ukończył szkołę podstawową. Edukację kontynuował w Lublinie, w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego, które ukończył w 1993 roku, uzyskując świadectwo dojrzałości.

Idąc za głosem odkrytego powołania, wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie odbył formację i studia teologiczne. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 1999 roku w archikatedrze lubelskiej z rąk abp. Józefa Życińskiego. Jako motto kapłańskiej posługi przyjął słowa: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło” (J 4,34).

Po święceniach kapłańskich został mianowany wikariuszem w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie (kościół garnizonowy). W 2000 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w kościele rektoralnym pw. Ducha Świętego w Lublinie, a także na studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Kulpaczyńskiego, obronił w 2005 roku. W latach 2005-2010 był rektorem kościoła pw. Ducha Świętego w Kraśniku. Następnie został mianowany proboszczem parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli. W 2014 roku został przeniesiony na
urząd proboszcza parafii pw. św. Józefa w Lublinie. 

Przez dotychczasowe życie kapłańskie był głęboko związany z duszpasterstwem osób młodych, a zwłaszcza z działalnością Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W latach 2003-2016 był zastępca asystenta kościelnego KSM Archidiecezji Lubelskiej. Od 1997 roku uczestniczył we wszystkich Światowych Dniach Młodzieży połączonych ze spotkaniami z Ojcem Świętym. Od 2002 roku pełnił funkcję diecezjalnego koordynatora przygotowań do ŚDM. Zdobyte doświadczenie pozwoliło mu podjąć odpowiedzialność za przygotowanie diecezjalnego etapu ŚDM w  archidiecezji lubelskiej w 2016 roku. Kulminacyjnym momentem tego wydarzenia było kilkunastotysięczne spotkanie młodych z Lubelszczyzny i całego świata na stadionie Arena Lublin.

Od 2014 roku pełni funkcję wikariusza biskupiego ds. młodzieży. Jest konsultorem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. W archidiecezji lubelskiej jest członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, należy do Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, jest asystentem kościelnym Ruchu Solidarni z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”.

22 maja 2020 wyniesiony do godności biskupa tytularnego Arna i ustanowiony biskupem pomocniczym lubelskim. Konsekrowany 29 czerwca 2020 r. w archikatedrze w Lublinie przez abpa Stanisława Budzika.


Print Friendly, PDF & Email