Światowy Dzień Misyjny – 21.10.2018

Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będzie obchodzony w tym roku 21 października. Jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny, w tym roku pod hasłem: „Pełni ducha i posłani”. Z okazji Niedzieli Misyjnej papież Franciszek przekazał misyjne orędzie. W niedzielę misyjną w świątyniach przeprowadzana jest zbiórka na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary.

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX w. W latach dwudziestych XX w. zostały podniesione do rangi „papieskich” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku Światowy Dzień Misyjny obchodzimy po raz 92.

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wydawane są orędzia misyjne. Ukazują się one regularnie od pontyfikatu Pawła VI, a ogłaszane są w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Tegoroczne orędzie papież Franciszek skierował przede wszystkim do ludzi młodych, aby nieśli Ewangelię całemu światu, zachęcając: „Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech każdy pomyśli w swym sercu: «wielu ludzi mnie potrzebuje»”.

W orędziu papież Franciszek wspomniał też o genezie i wciąż aktualnych zadaniach Papieskich Dzieł Misyjnych: „Z młodych serc zrodziły się Papieskie Dzieła Misyjne, by wpierać głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, przyczyniając się do rozwoju ludzkiego i kulturowego wielu ludzi spragnionych Prawdy” (Orędzie Misyjne 2018).

TEKST ORĘDZIA:

Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Misyjny 2018

Aktualnie na świecie posługuje na misjach 2004 polskich misjonarzy i misjonarek. W szeregach polskich misjonarzy jest 24 biskupów. Przebywają oni w 99 krajach na 5 kontynentach: 

• 321 księży diecezjalnych, m.in.: diecezja tarnowska – 58, archidiecezja przemyska – 19, diecezja opolska – 16, archidiecezja lubelska – 13, archidiecezja krakowska 12, archidiecezja warszawska – 12 i archidiecezja częstochowska – 12.
• 938 zakonników, m.in.: Werbiści – 190, Franciszkanie Konwentualni – 82, Franciszkanie – 75, Salezjanie – 68, Pallotyni – 65;
• 696 sióstr zakonnych, m.in.: Franciszkanki Misjonarki Maryi – 56, Służebnice Ducha Świętego – 53, Elżbietanki – 45, Służebniczki Starowiejskie – 24;
• 49 misjonarzy świeckich, m.in.: archidiecezja krakowska – 4, diecezja warszawsko – praska – 4, diecezja bielsko – żywiecka – 3, diecezja opolska – 3, archidiecezja poznańska – 3, archidiecezja warszawska – 3 i Stowarzyszenie Misji Afrykańskich – 3.

W zeszłym roku Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zebrały podczas Niedzieli Misyjnej i przekazały Stolicy Apostolskiej kwotę 4 497 525,90 zł – na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także formację katechistów, kapłanów i rozwój ewangelizacji medialnej.

więcej:

www.misje.pl
www.missio.org.pl

Print Friendly, PDF & Email