Spotkanie i nowe nominacje kapłanów archidiecezji lubelskiej

W środę, 20 czerwca 2018 r., w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się doroczne spotkanie kapłanów archidiecezji lubelskiej, podczas którego przedstawione zostały zmiany personalne w archidiecezji. Kapłani, którzy otrzymali dekrety powierzające im nowe urzędy i funkcje, rozpoczną swoje nowe obowiązki w większości od 1 lipca br.

Podczas spotkania abp Stanisław Budzik podziękował księżom, który zgodnie ze statutami diecezjalnymi – w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego – złożyli prośby o zwolnienie z obowiązków proboszczów parafii. Wśród kapłanów odchodzących w tym roku na emeryturę znaleźli się:

ks. kan. Zbigniew Borowski, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach
ks. kan. Zbigniew Cholewa, proboszcz pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jabłonnie
ks. kan. Krzysztof Galewski, proboszcz parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach
ks. kan. Juliusz Iracki, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kraśniczynie
ks. kan. Ryszard Jabłoński, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Brzeźnie
ks. kan. Andrzej Jeżyna, proboszcz parafii pw. św. Jozafata BM w Rejowcu
ks. kan. Lucjan Marcinkowski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Kijanach

Szczególną grupą osób, którym powierzono nowe zadania są neoprezbiterzy – księża, którzy 26 maja 2018 r. w archikatedrze lubelskiej otrzymali święcenia prezbiteratu. Drogę swego posługiwania rozpoczną oni jako wikariusze w parafiach:

ks. Mirosław Barański – pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku
ks. Paweł Gawroński – pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
ks. Grzegorz Jarmosz – pw. Świętej Rodziny w Chełmie
ks. Piotr Kanak – pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie
ks. Dawid Lebowa – pw. św. Józefa w Świdniku
ks. Łukasz Protasiewicz – pw. Świętego Ducha w Poniatowej

W efekcie zmian ośmiu kapłanów rozpocznie swoją pracę jako proboszczowie parafii, a siedmiu zmieni wspólnoty parafialne, w których będą kontynuować swoje proboszczowskie posługiwanie.

ks. mgr lic. Hubert Czarnecki – mianowany proboszczem parafii w Czerniejowie
ks. mgr Piotr Drozd – zwolniony z urzędu wicerektora kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie oraz archidiecezjalnego moderatora Ruchu Światło – Życie i mianowany proboszczem parafii w Oleśnikach
ks. mgr Piotr Hawryluk – zwolniony z urzędu wikariusza parafii w Rudzie Hucie i mianowany proboszczem parafii w Krupem
ks. mgr lic. Jacek Jakubiec – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach i mianowany proboszczem parafii w Rejowcu
ks. mgr Marek Lubelski – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie i mianowany proboszczem parafii w Brzeźnie
ks. dr Piotr Melko – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach i mianowany proboszczem parafii w Kijanach
ks. mgr lic. Adam Sobieszek – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku i mianowany proboszczem parafii w Orchowcu
ks. kan. dr Maciej Staszak – mianowany proboszczem parafii w Markuszowie

ks. mgr kan. Andrzej Domański – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Markuszowie na urząd proboszcza parafii w Fajsławicach
ks. mgr lic. kan. Marek Hawrylak – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Fajsławicach na urząd proboszcza parafii w Niedrzwicy Dużej
ks. mgr Zygmunt Klich – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Krupem na urząd proboszcza parafii w Kraśniczynie
ks. mgr kan. Wiesław Pecyna – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Niedrzwicy Dużej na urząd proboszcza parafii w Skrobowie
ks. dr kan. Mirosław Skałban – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Skrobowie na urząd proboszcza parafii w Niemcach
ks. mgr kan. Tadeusz Stasiak – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Orchowcu na urząd proboszcza parafii w Jabłonnie
ks. kan. Jerzy Wesołowski – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Oleśnikach na urząd proboszcza parafii w Kraczewicach

Ponad 50 zmian dotyczy miejsca pracy wikariuszy parafialnych, kapelanów szpitalnych oraz osób pełniących inne funkcje diecezjalne i dekanalne.

Ks. Andrzej Andruszak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Niemcach na urząd wikariusza parafii pw. Świętego Krzyża w Lublinie
ks. Michał Baiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie
ks. Krzysztof Chruścicki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Stróży na urząd wikariusza parafii w Karczmiskach
ks. Tomasz Fidecki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
ks. Zbigniew Gasperski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Żyrzynie na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach
ks. Michał Guz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Bobach na urząd wikariusza w Poniatowej
ks. Artur Hodur – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Jana Kantego w Lublinie
ks. Kamil Jóźwiak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Zakrzówku na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
Ks. Łukasz Kachnowicz – mianowany wikariuszem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie
ks. Krzysztof Klepka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Kluczkowicach na urząd wikariusza parafii w Podgórzu
ks. Konrad Koczan – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Poniatowej na urząd wikariusza parafii w Zakrzówku
ks. Jan Kozłowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku
ks. Grzegorz Lipiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Dorohusku na urząd wikariusza parafii w Niedrzwicy Kościelnej
ks. Dariusz Lipski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Rejowcu na urząd wikariusza parafii w Cycowie
ks. Wojciech Marczewski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach
ks. Dawid Nowicki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Cycowie na urząd wikariusza parafii w Rudzie Hucie
ks. Mariusz Olszka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Karczmiskach na urząd wikariusza parafii w Stróży
ks. Mirosław Piątek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku na urząd wikariusza parafii w Zakrzówku
ks. Artur Potrapeluk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Poniatowej na urząd wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie
ks. Marcin Rola – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie
ks. Przemysław Ruszniak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie na urząd wikariusza parafii w Bychawie
ks. Leszek Sałaga – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku
ks. Paweł Serewa – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach
ks. Piotr Siwko – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Poniatowej na urząd wikariusza parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie
ks. Tomasz Skałecki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej
ks. Piotr Stasieczek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Bychawie na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie
ks. Mateusz Stawecki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku na urząd wikariusza parafii w Nałęczowie
ks. Wiesław Szachun – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Opolu Lubelskim na urząd wikariusza parafii w Poniatowej
ks. Michał Szadziuk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach
ks. Michał Szuba – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
ks. Leszek Tałanda – mianowany wikariuszem parafii w Żyrzynie
ks. Paweł Turowski – mianowany wikariuszem parafii w Kluczkowicach
ks. Krzysztof Wilczyński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Nałęczowie na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie
ks. Marcin Wójtowicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Zakrzówku na urząd wikariusza parafii w Rejowcu
ks. Paweł Zawada – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach na urząd wikariusza parafii w Sernikach
ks. Andrzej Żurawicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Niedrzwicy Kościelnej na urząd wikariusza parafii w Bobach

Szczegółowe informacje zostaną podane do wiadomości parafian podczas Mszy świętych w najbliższą niedzielę, 24 czerwca br.

Print Friendly, PDF & Email