Poprawa efektywności cieplnej w budynku adaptowanym na potrzeby dziennego ośrodka wsparcia „Zielona Weranda” w Niedrzwicy Kościelnej – etap I

Archidiecezja Lubelska przystąpiła do realizacji społecznego projektu organizacji dziennego ośrodka wsparcia „Zielona Weranda” dla osób starszych i samotnych w Niedrzwicy Kościelnej. Zgodnie z proekologicznym nauczaniem Papieża Franciszka, prace adaptacyjne przy budynku użyczonym od Parafii w Niedrzwicy Kościelnej, chcemy przeprowadzić w taki sposób, aby jak najbardziej ograniczona została emisja pyłów i gazów cieplarnianych oraz niekorzystny wpływ utrzymania budynków na środowisko, zgodnie z tą zasadą wykonany został audyt energetyczny, na podstawie którego wykazujemy ograniczenie emisji pyłów i gazów o ok. 94% (pyły) i od 92% do 75% (gazy cieplarniane). Realizacja zadanie przysłuży się lokalnej społeczności, a koszty utrzymania i funkcjonowania ośrodka pokryje Archidiecezja lubelska wraz z podległymi jej podmiotami.

Zakres działań termomodernizacyjnych obejmuje:

– Ocieplenie stropu pod poddaszem poprzez ułożenie wełny mineralnej o lambdzie 0,035 W/(m•K).

– Izolacja ścian fundamentowych (ułożenie polistyrenu ekstrudowanego na całym

obwodzie budynku)

– Ocieplenie podłogi na gruncie poprzez ułożenie styropianu o lambdzie 0,038 W/(m•K), z odtworzeniem warstw wierzchnich.

Zadanie dofinansowano ze środków:

Print Friendly, PDF & Email