Pielgrzymka diecezjalna Apostolatu Modlitwy „Margaretka” – 9.12.2023

W sobotę 9 grudnia 2023 r. w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie (ul. Bursztynowa) odbędzie się pierwsza Pielgrzymka diecezjalna Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” do Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej – Patronki Nowej Ewangelizacji. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 modlitwą różańcową. Pielgrzymce przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Józef Wróbel SCJ.

10.00 – Różaniec
10.30 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Józefa Wróbla
11.30 – Spotkanie pielgrzymów

Prosimy o zgłaszanie grup z parafii na adres mailowy: lublin@apostolatmargaretka.pl

Apostolat Margaretka – to ruch osób modlących się za kapłanów “Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Jego podstawową komórką jest tzw. margaretka. Jest to grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza, każda w jednym dniu tygodnia.

Celami Apostolatu są: modlitwa za wybranego kapłana, troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą, współpraca między kapłanami i świeckimi oraz wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Duszpasterzem Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” w Archidiecezji Lubelskiej jest ks. Łukasz Walawski.

więcej o Apostolstwie: https://www.apostolatmargaretka.pl/

Print Friendly, PDF & Email