Pielęgnacja nasadzeń na terenie Kurii Metropolitalnej

Prace zrealizowane w 2020 roku są kontynuacją wieloletnich prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających zieleń na terenie Kurii Metropolitalnej. Po wykonanych w minionych latach pracach polegających na usunięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia oraz kilkuset nowych nasadzeniach w roku 2019, Archidiecezja Lubelska zrealizowała na kolejnym etapie prace ukierunkowane głównie na pielęgnacji i utrzymaniu w należytym stanie obecnie rosnących drzew i krzewów.

Wykonano prace obejmujące: cięcia korekcyjne bukszpanu i innych krzewów ozdobnych z nawożeniem, wykonanie zadarnienia rabat szczególnie przy murze okalającym dolny dziedziniec, zabezpieczenie przed chorobami i szkodnikami w formie oprysku na 1500 sztuk krzewów, zabiegi przeciw pędrakom na powierzchni 9 700 m2 oraz wykonanie 16 nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Dzięki pielęgnacji poprawił się stan drzew i krzewów, zwiększona została estetyka terenu, a zadarnienie zwiększyło obszar terenów zielonych.

Zadanie wykonano dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Print Friendly, PDF & Email