Oazy wakacyjne 2015 – podsumowanie

W sobotę 29 sierpnia odbędzie się pielgrzymka dziękczynna Ruchu Światło-Życie do Wąwolnicy. Ideą przewodnią pielgrzymki i spotkania w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej będzie podsumowanie wakacyjnych oaz – OŻK 2015 i dziękczynienie za ten szczególny dar czasu formacji i umacniania wiary.

Kilka informacji podsumowujących rekolekcje wakacyjne Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej:

W 6 ośrodkach przeżywały rekolekcje rodziny – w sumie uczestniczyło ok. 100 rodzin.
W 10 ośrodkach przeżywały rekolekcje dzieci, młodzież, studenci i dorośli – w sumie uczestniczyło prawie 400 osób.

Posługiwało: 19 prezbiterów, 15 kleryków, 2 diakonów, 2 osoby konsekrowane, ok. 65 animatorów.

Korzystaliśmy z życzliwości parafii na terenie naszej archidiecezji: Bukowa Wielka, Łańcuchów, Skrobów, Nadrybie, Kijany.

Dziękujemy Księżom Proboszczom za okazaną pomoc i życzliwość.
Dziękujemy dyrekcjom szkół, za udostępnienie miejsc na organizację rekolekcji.
Dziękujemy Księdzu Rektorowi i Dyrektorowi Metropolitalnego Seminarium Duchownego za możliwość już po raz drugi organizacji ogólnopolskiej Oazy III stopnia.

Podsumowując tegoroczne rekolekcje zanotowaliśmy wzrost o 25% uczestników rekolekcji. To bardzo dużo. Cieszymy się! Jednak to jest też wyzwanie dla wszystkich kapłanów, aby osoby wracające po rekolekcjach mogły odbywać swoją formację w parafii. Dotyczy to wszystkich (dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym rodzin). Tu potrzeba naszego zaangażowania, a nie mówienia nie widzę potrzeby, aby grupa istniała dla kilku osób! To właśnie od kilku osób zaczyna się prawdziwa wspólnota, której doświadczają także na rekolekcjach wakacyjnych.

Chciałbym burzyć wyobrażenie oaz (że są za długie – prawie 17 dni, że skromne warunki). Nikt nie wyjechał z oaz dlatego że było za długo, a nawet osoby nie chcą wyjeżdżać z oazy. Co do warunków, to są rewelacyjne (zarówno pod kontem sanitarno-mieszkalnym, jak i żywieniowym). Koszt tylko 550 zł, bez żadnego dofinansowania też jest na razie wystarczający do bardzo dobrej organizacji. To wielka Łaska Boża i zasługa wielkiej rzeszy osób odpowiedzialnych, że udaje się właśnie w ten sposób organizować i przeżywać rekolekcje.

Jeszcze raz zachęcam do pomocy w organizacji i prowadzeniu grup formacyjnych w parafii, widząc Ruch jako całość dla wszystkich osób począwszy od dzieci a skończywszy na dorosłych, żyjących indywidualnie i rodzinach.

Obiecuję pomoc w organizacji grupy. Udostępnię wszystkie materiały formacyjne dla danych stopni.
Zapraszam do współpracy. Możemy zorganizować dla dzieci i młodzieży rekolekcje w parafii, szkole. Na takie też rekolekcje zapraszamy po oazach wakacyjnych oraz w ferie zimowe.

Wszystkie informacje na: www.lublin.oaza.pl oraz profilu fb.
http://www.lublin.oaza.pl/index.php/zaproszenia/489-co-po-oazach-wakacyjnych

Z darem modlitwy
Ks. Piotr Drozd

Print Friendly, PDF & Email