Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej – przypomnienie

Rozpoczynając szczególny czas  modlitwy Litanią do Najświętszej Maryi Panny (Litanią Loretańską) podczas nabożeństw majowych, przypominamy o dekrecie zezwalającym na dodanie nowego wezwania: Matko Miłosierdzia.


Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.


DEKRET KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
DOTYCZĄCY WEZWANIA ?MATKO MIŁOSIERDZIA? W LITANII LORETAŃSKIEJ
DLA POLSKI

(Prot. 130/14)

Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Obrządku Łacińskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 15 stycznia 2014 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża Franciszka chętnie zezwalamy, aby w Litanii do Najświętszej Maryi Panny (Litanii Loretańskiej) po wezwaniu: ?Matko Łaski Bożej?, mogło być dodane wezwanie: ?Matko Miłosierdzia?. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dn. 8 listopada 2014 r.

+ Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz

O. Konrad Maggioni
Podsekretarz


Print Friendly, PDF & Email