Nowa kadencja księży dziekanów w archidiecezji lubelskiej

W związku z dobiegającą końca pięcioletnią kadencją księży dziekanów, Arcybiskup Lubelski Stanisław Budzik dokonał wyboru prezbiterów, którym powierzone zostanie pełnienie urzędu dziekana w nowej kadencji. Zgodnie ze Statutem Księży Dziekanów Archidiecezji Lubelskiej wybór został dokonany spośród kandydatów przedstawionych przez księży pełniących urzędy duszpasterskie w poszczególnych dekanatach.

W dniu 6 listopada 2017 r. abp Stanisław Budzik podpisał nominacje powołujące księży dziekanów i wicedziekanów na 5-letnią kadencję pełnienia ich obowiązków.

Zgodnie z wielowiekową tradycją, potwierdzoną w prawie powszechnym i partykularnym, parafie sąsiadujące ze sobą są łączone w liczbie około dziesięciu w okręgi, czyli jednostki organizacji terytorialnej diecezji, nazywane dekanatami. Przewodzi takiemu okręgowi kapłan znany pod nazwą dziekana. Jest on pośrednikiem między Arcybiskupem Lubelskim i Kurią Metropolitalną a duchowieństwem i wiernymi świeckimi dekanatu w określonych sprawach. Czas trwania kadencji dziekana i wicedziekana wynosi 5 lat.

Urząd dziekana i wicedziekana w nowej kadencji pełnić będą następujący prezbiterzy:

1. Dekanat bełżycki:

dziekan: ks. kan. Janusz Zań
wicedziekan: ks. kan. Jan Hałasa

2. Dekanat bychawski:

dziekan: ks. kan. Andrzej Kuś
wicedziekan: ks. Tomasz Dobrzyński

3. Dekanat chełmski-wschodni:

dziekan: ks. kan. Andrzej Sternik
wicedziekan: ks. kan. Andrzej Pyter

4. Dekanat chełmski-zachodni:

dziekan: ks. kan. Józef Piłat
wicedziekan: ks. kan. Wojciech Jaroszyński

5. Dekanat czemiernicki:

dziekan: ks. kan. Jerzy Latawiec
wicedziekan: ks. Dariusz Kobiałka

6. Dekanat garbowski:

dziekan: ks. kan. Marek Czerko
wicedziekan: ks. kan. Paweł Kuzioła

7. Dekanat kazimierski:

dziekan: ks. kan. Jerzy Ważny
wicedziekan: ks. kan. Ryszard Denys

8. Dekanat konopnicki:

dziekan: ks. kan. Jan Domański
wicedziekan: ks. kan. Józef Brodaczewski

9. Dekanat krasnostawski-wschodni:

dziekan: ks. kan. Henryk Kapica
wicedziekan: ks. kan. Jarosław Wójcik

10. Dekanat krasnostawski-zachodni:

dziekan: ks. kan. Tadeusz Stasiak
wicedziekan: ks. kan. Roman Skowron

11. Dekanat kraśnicki:

dziekan: ks. kan. Jerzy Zamorski
wicedziekan: ks. kan. Janusz Stefanek

12. Dekanat lubartowski:

dziekan: ks. kan. Andrzej Juźko
wicedziekan: ks. kan. Andrzej Sarna

13. Dekanat lubelski-podmiejski:

dziekan: ks. kan. Mirosław Zając
wicedziekan: ks. Waldemar Fac

14. Dekanat lubelski-południowy:

dziekan: ks. prał. Łukasz Józef
wicedziekan: ks. kan. Waldemar Sądecki

15. Dekanat lubelski-północny:

dziekan: ks. kan. Adam Wełna
wicedziekan: ks. prał. Andrzej Głos

16. Dekanat lubelski-śródmiejski:

dziekan: ks. prał. Adam Lewandowski
wicedziekan: ks. kan. Mariusz Nakonieczny

17. Dekanat lubelski-wschodni:

dziekan: ks. kan. Marek Warchoł
wicedziekan: ks. kan. Kazimierz Gacan

18. Dekanat lubelski-zachodni:

dziekan: ks. prał. Józef Dziduch
wicedziekan: ks. kan. Piotr Nowak

19. Dekanat łęczyński:

dziekan: ks. kan. Stefan Misa
wicedziekan: ks. kan. Andrzej Sulowski

20. Dekanat michowski:

dziekan: ks. kan. Piotr Jastrzębski
wicedziekan: ks. kan. Jan Brodziak

21. Dekanat opolski:

dziekan: ks. kan. Piotr Petryk
wicedziekan: ks. Piotr Wiracki

22. Dekanat piasecki:

dziekan: ks. kan. Duma Stanisław
wicedziekan: ks. kan. Marek Hawrylak

23. Dekanat puławski:

dziekan: ks. kan. Piotr Trela
wicedziekan: ks. kan. Krzysztof Krakowiak

24. Dekanat siedliski:

dziekan: ks. Krzysztof Proskura
wicedziekan: ks. kan. Wiktor Łopuch

25. Dekanat świdnicki:

dziekan: ks. kan. Dariusz Moczulewski
wicedziekan: ks. kan. Andrzej Krasowski

26. Dekanat turobiński:

dziekan: ks. kan. Władysław Trubicki
wicedziekan: ks. kan. Bolesław Stępnik

27. Dekanat urzędowski:

dziekan: ks. kan. Bogdan Kudelski
wicedziekan: ks. kan. Andrzej Woch

28. Dekanat zakrzowiecki:

dziekan: ks. kan. Dariusz Ziółkowski
wicedziekan: ks. kan. Andrzej Arbaczewski

Print Friendly, PDF & Email