Nostra aetate – pięćdziesiąt lat po (1965-2015) – konferencja

konferencja-plakatW dniu 27 października 2015 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate – pięćdziesiąt lat po (1965-2015)”. Obrady toczyć się będą w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031, od godz. 9.00.

Komitet honorowy:

Arcybiskup Stanisław Budzik, Biskup Mieczysław Cisło, Rabin Michael Schudrich, Prezydent Krzysztof Żuk

Organizatorzy:

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Katedra Etyki KUL, Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego KUL, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL, Miasto Lublin

 

PROGRAM KONFERENCJI

[…] Kościół, który potępia wszelkie prześladowania, przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone, pomnąc na wspólne z Żydami dziedzictwo, opłakuje ? nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej miłości ewangelicznej ? akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom.

9.00 Uroczyste otwarcie konferencji

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Abp Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski, Michaei Schudrich – Naczelny Rabin RP, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Słowo wprowadzające

bp Mieczysław Cisło – Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP

I.  Przed Nostra aetate – zagubiona więź Żydów i chrześcijan

9.30 Wykład historyczny

Żyd teologiczny i Żyd rzeczywisty w historii stosunków katolicko-żydowskich – prof. Magdalena Teter (Fordham University)

10.00-11.30 Dyskusja panelowa

prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL) – moderator

prof. Michał Galas (UJ)
Andrzej Kacorzyk (Zastępca Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau  w Oświęcimiu)
ks. prof. Łukasz Kamykowski (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie)
prof. Marek Kornat (UKSW)
prof. Joanna Tokarska-Bakir (UW, PAN)

II.  Nostra aetate – przełom, który odradza korzenie

12.00 Wykład teologiczny

Dialog żydowsko-chrześcijański pięćdziesiąt lat od Nostra aetate – Riccardo di Segni (Naczelny Rabin Rzymu)

12.30-14.00 Dyskusja panelowa

ks. prof. Alfred Wierzbicki (KUL) – moderator

prof. Jan Grosfeld (UKSW)
prof. Stanisław Krajewski (UW)
ks. dr Wiesław Dawidowski OSA
ks. prof. Mirosław Wróbel (KUL)

III.  Po Nostra aetate – owoce dialogu

15.00 Wykład na temat współczesnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego

Znaczenie deklaracji Nostra aetate w perspektywie pół wieku po II Soborze Watykańskim -Abp Henryk Muszyński (Prymas Polski)

15.30-17.00 Dyskusja panelowa

ks. dr Tomasz Adamczyk (KUL) – moderator

Rabin Michael Schudrich (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP
Alex Dancig (Yad Washem)
Bogdan Białek (PRChiŻ)
Zbigniew Nosowski (?Więź”)
Grzegorz Linkówski – reżyser filmowy

18.00 Uroczyste nabożeństwo ?Opłakiwania Żydów”

– pod przewodnictwem abp Stanisława Budzika, z udziałem rabina Riccardo di Segni, rabina Michaela Schudiicha i bp Mieczysława Cisło (Lublin, ?Latarnia pamięci” przy Domu na Podwalu, ul. Podwale 15)

Print Friendly, PDF & Email