Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego – konferencja 17.05.2016

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na Ogólnopolską konferencję naukową Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego?, pod patronatem JM Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, która odbędzie się 17 maja 2016 r. (wtorek). Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 w Centrum Transferu Wiedzy (CTW) KUL (Al. Racławickie 14) – Sala: CTW-302.

 

PROGRAM:

9.00 ? Rejestracja uczestników

9.30 ? Otwarcie konferencji. JM Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński

Wprowadzenie. Prof. Arkadiusz Jabłoński, Dyrektor Instytutu Socjologii

10.00 ? Prymasa Wyszyńskiego koncepcja relacji Kościół – państwo w teorii i praktyce – Prof. Jan Krzysztof Żaryn (UKSW/IPN)
10.20 ? Myśl pedagogiczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prof. Alina Rynio (KUL)
10.40 ? Stefana Kardynała Wyszyńskiego koncepcja narodu – Prof. Stanisław Fel (KUL)

Przerwa kawowa

11.30 ? Stefana Wyszyńskiego idea integracji ziem zachodnich i północnych – Prof. Grzegorz Sokołowski (PWT Wrocław)
11.50 ? Miłość i sprawiedliwość społeczna w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Dr Jerzy Jastrzębski (PWTW Warszawa)

Dyskusja

Przerwa – Zwiedzanie Muzeum KUL

14.30 ? Podmiotowy aspekt ludzkiej pracy w myśli Prymasa Tysiąclecia – Prof. Jan Mazur OSPPE (UPJPII Kraków)
14.50 ? Stefan Wyszyński ? działacz społeczny – Dr Ewa Czaczkowska (UKSW)
15.10 ? Czy Stefan Wyszyński miał własną koncepcję katolickiej nauki społecznej? – Dr Marek Wódka OFMConv (KUL)

Dyskusja

Zamknięcie konferencji

wyszynski konf 2016

Print Friendly, PDF & Email