Ministranci dla Niepodległej 1918-2018 – Wąwolnica 16.06.2018

UWAGI PRAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW:

1. Zgłoszenie Ministrantów będzie bezpośrednio w dniu pielgrzymki w sekretariatach, przy wejściu do Bazyliki i przed zakrystią.

2. Dla każdego ministranta zostały przygotowane małe biało-czerwone flagi (1500 sztuk); można także przywieźć  swoje flagi.

3. Atrakcji będzie ponad 80, wyjątkowo w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaangażowały się służby mundurowe: Wojsko Polskie (Obrona Terytorialna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Mienia Wojskowego), Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna.

4. Ministrantów i Lektorów prosimy o zabranie ze sobą strojów liturgicznych. Księża są proszeni o zabranie alb. Na miejscu będą przygotowane ornaty w kolorze złotym.

5. Autokary – po przywiezieniu ministrantów do Kębła na godz. 9.45 – będą kierowane na parking przy Targu w Wąwolnicy. Funkcjonariusze Policji będą zabezpieczać ruch przy wjeździe do Sanktuarium. Na teren placu Kościelnego i parking przy Bazylice będą mogły wjechać tylko busy oraz samochody osobowe. Służby porządkowe będą wyznaczać miejsca parkingowe.

6. W czasie zabaw i rekreacji na błoniach nad bezpieczeństwem  czuwać będzie ekipa ratownictwa medycznego.

7. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmuje w dniu 16.06.2018 r. wszystkich ministrantów i lektorów biorących udział w pielgrzymce od momentu wyjazdu z parafii do powrotu do parafii.

 

Print Friendly, PDF & Email