Lublin, prace restauratorskie i konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p. w. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie z 1459r. – etap II

Ołtarz główny z 1739r. pierwotnie komponowany w perspektywie dwuplanowej w planie bliskim łuku tęczy, kulisowo zamykał kolumnadę na cokołach z posągami przerwanym belkowaniem i tabernakulum z 1671r. Na planie drugim od ok. 1884r do chwili obecnej znajduje się cały ołtarz, mieściły się obramione obrazy św. Antoniego /obraz XVII wieczny/i nawrócenie św. Pawła AP z ok. 1756. Ważne elementy konstrukcyjne uległy zniszczeniu wieloletnią aktywnością drewnojadów. Konstrukcja zagraża bezpieczeństwu wiernych i substancji obiektu. Stan zachowania wymaga interwencji konserwatorskich. Elementy konstrukcyjne lokalnie, w miejscach newralgicznych, zatraciły parametry wytrzymałościowe. Konstrukcja ołtarza osłabiona przez przemieszczenia poszczególnych elementów. Powierzchnia lokalnie nienaturalnie wybłyszczona, zabrudzona, zakurzona z licznymi ubytkami warstw technologicznych. Widoczne są drobne ubytki i obicia malatur i dekoracji pozłotniczej profili i dekoracji snycerskiej. Dekoracja pozłotnicza lokalnie nienaturalnie zmatowiała i straciła naturalny połysk. Rzeźby pełnoplastyczne zachowane w sposób analogiczny do konstrukcji lokalnie przezłocone i przemalowane. Obecny stan zachowania ołtarza jest wynikiem historii obiektu, udanych poprzednich konserwacji jak również eksploatacji i naturalnych procesów starzenia. Sposób elektryfikacji ołtarza i zastosowane źródła światła jest zagrożeniem dla obiektu. Obiekt poddawany był zabiegom konserwatorskim w zakresie pełnej konserwacji.

Celem zadania są ratownicze prace konserwatorskie dla zachowania struktury architektonicznej konstrukcji poprzez:

  1. Usunięcie wtórnych warstw interwencji i przemalowań;
  2. Uzupełnienia ubytków gruntów;

Po zakończeniu inwestycji, obiekt będzie nadal spełniał funkcję miejsca kultu.
Zabytek jest i będzie udostępniany wiernym podczas mszy oraz uroczystości kościelnych, ale również z uwagi na jego wysokie walory artystyczne turystom, wycieczkom szkolnym oraz studentom np. historii sztuki i architektury. Za wstęp do obiektu nie są pobierane żadne opłaty.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Print Friendly, PDF & Email