Droga Światła – u Świętej Rodziny i Matki Bożej Różańcowej w Lublinie – 21.05.2020

Zapraszamy na szczególne spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym podczas rozważań Drogi Światła – Via Lucis. W ostatnich latach nabożeństwo Drogi Światła, które pod przewodnictwem abp Stanisława Budzika odbywało się na lubelskich Czubach, związane było z procesyjnym przejściem między tamtejszymi parafiami – Matki Bożej Różańcowej oraz Świętej Rodziny.

Tegoroczna Via Lucis zaplanowana została na najbliższy czwartek – 21 maja. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią nie będzie możliwe zorganizowanie procesji. W obu kościołach odbędą się natomiast nabożeństwa, podczas których rozważane będą tradycyjnie teksty biblijne mówiące o zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego spotkaniach z uczniami.

Droga Światła (Via Lucis) jest nabożeństwem, które powstało we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej, a oficjalnie zatwierdzone została w 2002 roku. Ma podkreślać znaczenie czasu wielkanocnego i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w życiu wiary każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Jest ona jakby kontynuacja drogi krzyżowej, która dociera tylko do momentu zbawczej śmierci Jezusa. Via Lucis prowadzi dalej, przez Zmartwychwstanie do Zesłania Ducha Świętego, podkreślając prawdziwy sens paschalnej tajemnicy Jezusa.

W nabożeństwach tych będzie można uczestniczyć także dzięki transmisjom internetowym.


Kościół Świętej Rodziny w Lublinie

Kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie

21 maja 2020 r. – godz. 20.00
Lublin, ul. Jana Pawła II 11
Transmisja internetowa:
https://www.rodzina.lublin.pl/

Nabożeństwo odprawiane będzie wewnątrz kościoła. Całość zakończy Apel Jasnogórski.


Kościół Matki Bożej Różańcowej w Lublinie

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Lublinie

21 maja 2020 – po Mszy św. o godz. 18.00
Lublin, ul. Bursztynowa 20
Transmisja internetowa:
https://parafia-mbr.lublin.pl/transmisja-mszy-swietej/

Nabożeństwo odprawiane będzie wewnątrz kościoła. Rozpocznie się po Mszy św. o godz. 18.00. Rozważania poprowadzi ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, KUL


Chrystus jest Światłością świata, w Zmartwychwstaniu przechodzi z ciemności do światła. To On rozświetla sens naszego życia, naszego przeznaczenia „i to On jest w stanie rozproszyć wszelkie ciemności, lęki i cienie w naszym życiu”.

abp Stanisław Budzik

Stacja I – Jezus powstaje z martwych
Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Kościół MB Różańcowej w Lublinie – Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej
Print Friendly, PDF & Email