Ks. prof. Mirosław Kalinowski wybrany na rektora KUL

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dokonał wyboru nowego rektora uczelni na kadencję 2020-2024. Wybrany został ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. Zgodnie ze statutem uczelni, uchwałę senatu Wielki Kanclerz KUL prześle obecnie ze swoją aprobacją do zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. Nowa kadencja rektora rozpoczyna się 1 września.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (ur. 14 lipca 1962 r.) kieruje Katedrą Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej KUL, od czterech lat jako wolontariusz jest Prezesem Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej – organu doradczego Ministra Sprawiedliwości.

Pochodzi ze Szczytna. Święcenia kapłańskie przyjął w Lublinie 9 czerwca 1987 r. z rąk Jana Pawła II. Z KUL związany od 1989 r. Najpierw, w latach 1989-1993, odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologii zwieńczone uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Od października 1993 r. zatrudniony na Wydziale Teologii. Habilitował się w roku 2001, a w 2008 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Zakres podejmowanej przez niego problematyki badawczej to: zagadnienie chorych w stanach terminalnych i ich rodzin; problematyka zespołu wspierającego; pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej, profilaktyka patologii społecznych; resocjalizacja przez edukację, teologia pastoralna.

więcej: https://www.kul.pl/ks-prof-dr-hab-miroslaw-kalinowski,art_12251.html

Print Friendly, PDF & Email