Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II – 23.02.2023

Instytut Jana Pawła II KUL zaprasza na kolejne Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Z racji 25-lecia ogłoszenia przez Jana Pawła II encykliki „Fides et ratio”, w bieżącym roku kalendarzowym podczas kolejnych spotkań podejmowana będzie refleksja nad istotnymi aspektami tej wyjątkowo doniosłej problematyki.

23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 wykład zatytułowany Credo ut intelligam. Intelligo ut credam. Rozum i wiara w myśli patrystycznej i średniowiecznej wygłosi prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL). Po wykładzie będzie okazja do dyskusji.

Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując mógł dotrzeć także do pełowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33, 18; Ps 27 [26],

Fides et ratio (14.09.1998)

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej:

– W sali C-220 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
– Link do spotkania na Teams: https://bit.ly/konwersatorium
Meeting ID: 363 358 280 958
Passcode: J8fCXm

Print Friendly, PDF & Email