Konkurs na internetową stronę parafialną

 Do konkursu zapraszamy diecezje z obszaru Polski wschodniej, na który składają się między innymi: Archidiecezja Lubelska, Diecezja Siedlecka i Sandomierska, Archidiecezja Białostocka, Diecezje Drohiczyńska i Łomżyńska, Archidiecezja Przemyska, Diecezja Rzeszowska i Zamojsko – Lubaczowska, Diecezja Radomską, Archidiecezja Warszawska oraz Diecezja Warszawsko ? Praska.

Naszym przesłaniem jest promowanie nowoczesnej parafii, która pobudza działania społeczności parafialnej i  opiera się  na charyzmie, umiejętnościach organizacyjnych i zdolnościach proboszcza.

Organizatorem konkursu ?P@rafia on-line? jest Spółka pod firmą Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie,
przy ul. Dworcowej 11, 20-406 Lublin. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 14.07.2014-23.09.2014.

W załączeniu Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektrofoniczną na adres konkurs@targi.lublin.pl
lub listownie na adres Targi Lublin S.A., 20-406 Lublin ul. Dworcowa 11 z dopiskiem ” Konkurs P@rafia on-line”

Dodatkowe informacje; tel. 81 458 15 35 lub 81 458 15 26

Print Friendly, PDF & Email