Kolędnicy Misyjni w domu biskupim i lubelskiej kurii

W czwartek, 11 stycznia 2024 r., do domu biskupiego i kaplicy kurii metropolitalnej zawitali Kolędnicy Misyjni z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Zaprezentowali montaż jasełkowy, obwieszczający radosną nowinę o narodzeniu Chrystusa.

Tegoroczny projekt akcji Kolędnicy Misyjni przybliża dzieciom i dorosłym Kolumbię – niezwykle kolorowy kraj w północno-zachodniej części Ameryki Południowej, a zarazem środki zebrane podczas kolędowania będą stanowiły materialną pomoc dla dzieci w Kolumbii.

Dziękujemy dzieciom – Julce, Sarze, Jankowi, Basi, Franiowi, Michasi oraz ich opiekunom: p. Beacie Radzickiej, katechetce ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Chełmie i ks. Karolowi Mazurowi – wikariuszowi parafii Chrystusa Odkupiciela za przygotowanie jasełek, katecheta ze Szkoły Podstawowej Nr 8.

1 stycznia dzieci kolędowały już w swojej parafii w Chełmie. Wędrując w ośmiu grupach, odwiedzili mieszkańców 8 bloków przypominając wszystkim, że narodził się Chrystus, a wraz z tym przesłaniem niosąc radość i pokój Bożego Narodzenia.

https://www.facebook.com/reel/198111926658932

Print Friendly, PDF & Email