71. Światowy Dzień Trędowatych – 28.01.2024

W niedzielę 28 stycznia 2024 r. przypada 71. Światowy Dzień Trędowatych. Jego obchody są okazją do przypomnienia o wciąż trwającym dramacie ludzi chorych na trąd oraz o roli, jaką w ciągu wieków odegrał i nadal odgrywa w niesieniu pomocy ludziom dotkniętym tą chorobą Kościół Katolicki. Zarazem jest to okazja do szczególnej modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych.

Trąd to znana od najdawniejszych czasów choroba zakaźna atakująca skórę i system nerwowy człowieka. Trędowaty pokrywa się ranami, które nie goją się, przeciwnie, doprowadzają do gnicia całych partii ciała – utraty kończyn czy części twarzy. Stąd choroba ta od zawsze budzi lęk i trwogę, a trędowaci są uważani za umarłych za życia.

Światowy Dzień Trędowatych to okazja do przypomnienia, że najstarsza choroba, o której zapomnieli już mieszkańcy większości krajów rozwiniętych, w najuboższych rejonach świat jest nadal groźna i wciąż zbiera swoje tragiczne żniwo, choć od ponad czterdziestu lat (od 1982 roku) medycyna dysponuje skuteczną terapią, która pozwala wyeliminować z organizmu odpowiedzialną za trąd bakterię Hansena.

Inicjatorem Światowego Dnia Trędowatych jest francuski filozof, podróżnik i misjonarz Sługa Boży Raoul Follereau (1903-1977). Jest on obchodzony od 1954 roku, w ostatnią niedzielę stycznia w około 150 krajach na świecie. Kontynuatorem dzieła są rozsiane po całym świecie fundacje i stowarzyszenia noszące imię Raoula Follereau w tym Fundacja Polska Raoula Follereau, które organizują wiele uroczystości o charakterze religijnym i kulturalnym, przed kościołami przeprowadzane są zbiórki na rzecz ludzi dotkniętych trądem oraz misjonarzy, którzy się nimi zajmują.

Przez całe stulecia trędowaci znajdowali schronienie przy kościołach i klasztorach, gdzie powstawały pierwsze leprozoria. Idąc za Chrystusem, który litując się nad trędowatymi uzdrawiał ich, wielcy święci nie bali się zbliżać do tych, których sam widok wywoływał paniczny lęk i trwogę. Stanowią oni i dziś inspirację dla misjonarzy pracujących wśród trędowatych w Azji, Afryce, Ameryce Południowej czy na dalekich Wyspach Pacyfiku.

W tym roku mija 10 lat od śmierci Pani doktor Wandy Błeńskiej (1911-2014) – lekarki, misjonarki, Matki Trędowatych, kandydatki na ołtarze Archidiecezji Poznańskiej. Zachęcamy do zapoznawania się z tą niezwykłą Postacią oraz do promocji Jej osoby i stylu życia. Zob. https://wandablenska.pl/

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ostatnią niedzielę stycznia będziemy przeżywać Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony z inicjatywy Sługi Bożego Raoula Follereau. Będzie to okazja do objęcia modlitwą tych, którzy cierpią na jedną z najstarszych i najstraszniejszych chorób, jakie zna ludzkość oraz do wsparcia materialnego ośrodków zajmujących się walką z trądem. Zebrane ofiary za pośrednictwem Kurii Metropolitalnej zostaną przekazane do Fundacji Polskiej Raoula Follereau lub do Ośrodka Misyjnego „Jeevodaya”

więcej: http://follereau.org oraz www.jeevodaya.org

Print Friendly, PDF & Email