Światowy Dzień Trędowatych

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ostatnią niedzielę stycznia będziemy przeżywać Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony z inicjatywy Sługi Bożego Raoula Follereau. W tym roku, 26 stycznia obchodzić będziemy 61 Światowy Dzień Trędowatych. Będzie to okazja do objęcia dobrą myślą i modlitwą tych, którzy cierpią na jedną z najstarszych i najstraszniejszych chorób, jakie zna ludzkość oraz do wsparcia materialnego ośrodków zajmujących się walką z trądem. Księża Proboszczowie/Rektorzy, którzy zechcą się włączyć w zbiórkę ofiar pieniężnych na ten cel, uprzejmie proszeni są o przekazanie ich do kasy kurii. Informacje o Światowym Dniu Trędowatych i materiały duszpasterskie do pobrania znajdują się na stronie Fundacji Polskiej Raoula Follereau: www.follereau.org.
ks. Wojciech Rebeta
Print Friendly, PDF & Email