Historia życia i działalność ks. Franciszka Blachnickiego – wystawa KUL

Historia życia i działalność ks. Franciszka Blachnickiego jest tematem nowej wystawy KUL, którą od 27 marca 2023 r. będzie można oglądać na placu przed Kościołem Akademickim KUL. Ekspozycja została przygotowana we współpracy KUL i Instytutu Pamięci Narodowej. Wernisaż będzie połączony z prezentacją okolicznościowej publikacji autorstwa Grażyny Wilczyńskiej.

Otwarcie wystawy, na którą zapraszają rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski oraz dyrektor IPN w Lublinie Robert Derewenda, nastąpi w poniedziałek, 27 marca, o godz. 10.00 na placu przed Kościołem Akademickim.

Ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987) jest jedną z postaci, które obok papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego, wywarły największy wpływ na polski Kościół w okresie PRL. Był założycielem i duchowym ojcem Ruchu Światło-Życie – jednego z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania Soboru Watykańskiego II – oraz wspólnoty życia konsekrowanego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Walczył z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej, trafił do KL Auschwitz, w 1942 r. był skazany na karę śmierci. W okresie PRL był represjonowany przez władze komunistyczne. W ostatnich dniach Instytut Pamięci Narodowej ogłosił, że śmierć ks. Franciszka Blachnickiego w dniu 27 lutego 1987 r. nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie ofierze śmiertelnych substancji toksycznych. Był wieloletnim wykładowcą teologii na KUL.

więcej: https://www.kul.pl/…

Print Friendly, PDF & Email