Dyspensa na piątek – 22 lipca 2016 r.

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych oraz przeżywane w Diecezji Światowe Dni Młodzieży, w czasie których gościmy pielgrzymów z różnych krajów świata, korzystając z uprawnień z kan. 87 § 1 KPK, w związku z kan. 1250 i 1251 KPK, abp Stanisław Budzi udzielił dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku 22 lipca 2016 roku, w tym od obowiązku powstrzymania się w tym dniu od spożywania pokarmów mięsnych.

Z powyższej dyspensy, zgodnie z kan. 87 §1 oraz kan. 91 KPK mogą skorzystać wierni Archidiecezji Lubelskiej gdziekolwiek w tym dniu przebywający oraz wszyscy wierni w tym dniu przebywający na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Jednocześnie zachęca się do podjęcia w stosownym czasie innych uczynków o charakterze pokutnym.

.


Lublin, 20 lipca 2016 r.
Nr 473/Gł/2016

DEKRET
o udzieleniu dyspensy od przepisów o wstrzemięźliwości

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych oraz przeżywane w Diecezji Światowe Dni Młodzieży, w czasie których gościmy pielgrzymów z różnych krajów świata, korzystając z uprawnień z kan. 87 § 1 KPK, w związku z kan. 1250 i 1251 KPK, udzielam dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku 22 lipca 2016 roku, w tym od obowiązku powstrzymania się w tym dniu od spożywania pokarmów mięsnych.

Z powyższej dyspensy, zgodnie z kan. 87 §1 oraz kan. 91 KPK mogą skorzystać wierni Archidiecezji Lubelskiej gdziekolwiek w tym dniu przebywający oraz wszyscy wierni w tym dniu przebywający na terenie Archidiecezji Lubelskiej.

Jednocześnie zachęcam do podjęcia w stosownym czasie innych uczynków o charakterze pokutnym.

abp Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Krzysztof Podstawka
Wicekanclerz

Print Friendly, PDF & Email