Centrum Heschela KUL: 80. rocznica Akcji „Reinhardt” – 5.12.2022

W 80. rocznicę Akcji „Reinhardt”, podczas której w bestialski sposób zginęło niemal dwa miliony osób, głównie pochodzenia żydowskiego z terenów wschodniej Polski, Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela w poniedziałek 5 grudnia 2022 r. organizuje spotkanie upamiętniające pomordowanych, które rozpocznie się o godz. 14.30 na terenie Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady na Majdanku modlitwą, po której nastąpi złożenie wieńców.

Druga część obchodów rozpocznie się o godzinie 16.00 w Collegium Iuridicum KUL (Lublin, ul. Spokojna 1). Podczas okupacji niemieckiej w tym budynku mieściło się dowództwo Akcji „Reinhard”, na czele której stał Odilo Globocnik, dowódca SS i Policji w dystrykcie lubelskim. Tam zostanie odsłonięta tablica Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela.

Następnie goście wysłuchają dwóch wykładów ukazujących sytuację w Lublinie podczas okupacji niemieckiej (1939-1944). Prelegenci z Izraela i Niemiec przedstawią tragiczne wydarzenia wojenne ukazując ofiary i sprawców.

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich. Centrum Heschela KUL to nowa jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna, która ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury w wymiarze międzynarodowym. Wydarzeniu towarzyszą pochodzące z książki „Człowiek szukający Boga” słowa patrona centrum – Abrahama J. Heschela : „Człowiek obrazem obecności Bożej albo obrazem bestii”.

Obchody mają charakter publiczny i otwarty dla wszystkich.

Print Friendly, PDF & Email