Bp Ryszard Karpiński uhonorowany Medalem Mickiewicz – Puszkin

W środę 25 października 2017 r. w Dom Polonii Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Lublinie (Rynek 18) ks. bp Ryszard Karpiński został uhonorowany „Medalem Mickiewicz-Puszkin” przyznawanym przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególne zaangażowania na rzecz zbliżenia między Polską a krajami na wschód od naszej granicy.

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy w oparciu o najlepsze tradycje wzajemnego poszanowania. Wspiera rozwój współpracy w dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej i gospodarczej. Skupia się na krzewieniu przyjaźni Narodu Polskiego i Narodów naszych Wschodnich sąsiadów, uświadamianiu łączącego nas wspólnego pochodzenia słowiańskiego i kultury słowiańskiej oraz możliwości osiągania wielkich korzyści z rozwijania wszechstronnej współpracy. Wśród państw partnerskich znajdują się: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Mołdowa, Rosja, Ukraina oraz Uzbekistan.

GOŚĆ LUBELSKI – Bp Ryszard Karpiński laureatem nagrody Mickiewicz – Puszkin [Justyna Jarosińska]: Mickiewicz – Puszkin to honorowa nagroda Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Biskup Ryszard otrzymał ją za wieloletnią, ofiarną pomoc na rzecz Polaków na Wschodzie… [czytaj dalej]

Print Friendly, PDF & Email