Billboardowa akcja ewangelizacyjna na ulicach Lublina

W dniach 1-31 marca 2020 roku na terenie Lublina trwa billboardowa akcja ewangelizacyjna. Na ulicach miasta pojawiło się 30 billboardów, które w rozpoczętym w Kościele okresie Wielkiego Postu mają mocniej zwrócić nasze myśli ku Bogu, przypominać o nadprzyrodzonym również wymiarze naszego życia i naszych relacji z drugim człowiekiem.

Billboardy zawierają cytaty z Pisma Świętego, Liturgii Godzin oraz z wypowiedzi trzech ostatnich papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Tłem jest grafika przedstawiająca wschód słońca i krzyż przepasany białą chustą – nawiązujące do wielkanocnego poranka i Zmartwychwstania Pańskiego. Umieszczony zostało także logotyp – rozpoczynającego się w 18 kwietniu br. – III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.

Akcja zaistniała dzięki wsparciu Agencji Reklamowej MAIK, na której billboardach-tablicach znalazły się przygotowane treści.

Hasła umieszczone na billboardach:

Pp Jan Paweł II

 • Otwórzcie drzwi Chrystusowi
 • Niech zstąpi Duch Twój
 • Każdy powinien mieć swoje Westerplatte
 • Nie lękajcie się być świętymi
 • Potrzeba wyobraźni miłosierdzia
 • Cały Twój Maryjo

Pp Benedykt XVI

 • Kto wierzy nigdy nie jest sam
 • Trwajcie mocni w wierze
 • W kościele nikt nie jest zbędny
 • Uwolnij nas od lęku przed krzyżem

 Pp Franciszek:

 • Chrystus żyje i chce abyś żył
 • Bóg Cię kocha
 • Bóg się nie męczy przebaczaniem
 • Modlitwa jest lekarstwem serca
 • Z Chrystusem rodzi się radość

Kard. Stefan Wyszyński:

 • Czas to miłość
 • Od siebie trzeba wymagać najwięcej
 • Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody
 • Największą mądrością jest umieć jednoczyć
 • Prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek

Pismo Święte i Liturgia Słowa:

 • Nie samym chlebem żyje człowiek
 • Chrystus śmierć zwyciężył a na życie rzucił światło przez Ewangelię 
 • Szczęśliwy człowiek który ufa Panu
 • Daj nam wody żywej byśmy nie pragnęli
 • Kto idzie za Mną ma światło życia
 • Słowa te Panie są duchem i życiem
 • Nawróćcie się do Boga waszego
 • Stwórz Boże we mnie serce czyste
 • Ja jestem Bogiem słuchaj mego głosu
 • Szukajcie dobra abyście żyli
Print Friendly, PDF & Email