Biblia Aramejska

Biblia Aramejska ks. M.S. Wróbel2Jest to dzieło pionierskie  Z Biblii aramejskiej korzystał Jezus i Jego uczniowie. Po aramejsku rozmawiał z Matką i św. Józefem w domu w Nazarecie. Po aramejsku nauczał. Książka ks. prof. Mirosława Stanisława Wróbla z KUL-u ukaże się nakładem lubelskiego wydawnictwa Gaudium pod koniec stycznia. „Gość Niedzielny” objął patronatem to wydarzenie. W komitecie honorowym całej serii znaleźli się: abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, bp Mieczysław Cisło, Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, prof. Waldemar Chrostowski, abp Stanisław Gądecki i Michael Joseph Schudrich, Naczelny Rabin Polski. Ks. Rafał Pastwa/Gość Niedzielny/Lublin Fot. Rafał Pastwa /GN

Print Friendly, PDF & Email