Archidiecezjalne Studium Organistowskie – nabór na pierwszy rok.

Archidiecezjalne Studium Organistowskie, przygotowujące do posługi organisty kościelnego, ogłasza nabór kandydatów na pierwszy rok.

1. Studium istnieje od roku 1977. Jego założycielem i wieloletnim dyrektorem był zmarły 7 września 2006 roku ks. kan. mgr Edward Pudełko. W ciągu 39 lat funkcjonowania instytucji dyplom jej ukończenia uzyskało 290 organistów. Siedzibą Studium jest budynek dawnej plebanii parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, przy ulicy J. Kochanowskiego 4.

2. Nauka w Studium trwa 5 lat. Zajęcia teoretyczne i praktyczne (indywidualna nauka gry) odbywają się raz w tygodniu, w dzień wyznaczony dla poszczególnych roczników (czwartek lub sobota). Początek zajęć ? 01 września 2016 roku. Kształcenie muzyków kościelnych na pierwszym roku Studium odbywa się od podstaw.

3. Warunkiem przyjęcia do Studium jest rozmowa kwalifikacyjna i przesłuchanie kandydata, mające na celu ustalenie poziomu jego zdolności (słuch muzyczny) a także umiejętności i wiedzy muzycznej (w przypadku posiadania jakiegoś stopnia wykształcenia muzycznego, kandydat może podjąć naukę na wyższym roku).

4. Chętni do podjęcia nauki w Studium są proszeni o osobiste zgłoszenie się na pierwsze spotkanie połączone z przesłuchaniem dnia 01 września (czwartek) albo 03 września (sobota) 2016 roku, na godzinę 9.00 do siedziby Studium. W uzasadnionych wypadkach kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie po tym terminie.

5. Osoby zakwalifikowane składają następujące dokumenty:

  • podanie
  • życiorys
  • opinię lub skierowanie od proboszcza parafii kandydata
  • 2 fotografie
  • wypełnioną kartę personalną (stosowny formularz otrzymuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
  • pozwolenie od rodziców (dotyczy osób nieletnich)
  • kopię świadectwa nauki muzyki (dla kandydatów do nauki na wyższych latach).

 

6. Wszelkich informacji udzielają:

dyrektor Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego
ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak ? tel. 697-597-488

p. mgr Beata Madej ? tel. 515-254-490 (prosimy o nietelefonowanie w lipcu i sierpniu)

p. mgr Aleksandra Chmielewska ? tel. 791-127-791.

Print Friendly, PDF & Email