Adopcja Serca – Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

W każdym miesiącu na świecie umiera z głodu ok. 490 tys. dzieci poniżej 5. roku życia. Telewizja i prasa co jakiś czas nam przypominają o trudnej sytuacji panującej w Afryce. Czasem się nawet wzruszamy, ale potem powracamy do naszych codziennych spraw, bo wydaje się nam, że my nic nie możemy na to poradzić, że to raczej sprawa wielkich tego świata, żeby zaradzić ubóstwu na świecie.

Tymczasem każdy z nas może się przyczynić do lepszej przyszłości choćby jednego, konkretnego dziecka. Służyć ma temu „Adopcja Serca”. Organizuje ją katolicki Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”.

„Adopcja Serca” polega na wspieraniu przez osoby indywidualne, rodziny, grupy przyjaciół bądź klasy szkolne konkretnych, znanych z imienia i nazwiska, potrzebujących dzieci, głównie z Afryki. Oznacza to zobowiązanie ofiarodawców do przekazywania kwoty 13 EUR miesięcznie, co pokrywa wydatki na naukę, żywność, lekarstwa i odzież. Dla wielu jest jednak czymś znacznie ważniejszym.

Darczyńcy nawiązują specyficzną więź ze swymi dalekimi podopiecznymi, modląc się za nie. Pomoc trwa do ukończenia przez dziecko nauki w szkole. Ofiarodawca zobowiązuje się do systematycznych wpłat w deklaracji, którą można pobrać ze strony www.maitri.pl lub uzyskać pocztą.

Obecnie za pośrednictwem Ruchu „Maitri” wspieranych jest ok. 4,5 tys. dzieci, mieszkających m.in. w Ruandzie, Demokratycznej Republice Konga, Burundi, Ugandzie, Sudanie, Sudanie Południowym, Kamerunie, na Madagaskarze i w Boliwii.

Ruch „Maitri” największy nacisk kładzie na edukację, pragnąc, aby otrzymywana przez dzieci pomoc nie miała charakteru tylko doraźnego, ale umożliwiła im w przyszłości usamodzielnienie się i włączenie się w rozwój ich krajów.

W wielu krajach afrykańskich szkolnictwo, nawet podstawowe, jest płatne, i bez wsparcia tysięcy ludzi dobrej woli z Polski, wiele dzieci pozbawionych byłoby dostępu do niego. Istnieje także możliwość wspierania całych ośrodków dożywiania.

Lubelska wspólnota Ruchu „Maitri” wspiera dożywianie dzieci w Essengu w Kamerunie. Na ten cel można wpłacać dowolne kwoty w dowolnej częstotliwości. Jednorazowo można wesprzeć także projekty pomocowe, dostępne na stronie internetowej www.maitri.diecezja.lublin.pl

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” powstał w 1975 r. w Warszawie. Inspiracją do jego do założenia była działalność Zgromadzenia Misjonarek i Misjonarzy Miłości, kierowana przez Matkę Teresą z Kalkuty. Pierwszym zalążkiem Ruchu była wspólnota pod nazwą „Studenckie Konwersatorium Trzeciego Świata”, zatwierdzone pismem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 15.10.1976 r. Rok później powstały wspólnoty w Bytomiu, w Lublinie i w Przasnyszu, dwa lata później – w Gdańsku, w Gdyni i we Wrocławiu. Obecnie Ruch działa w ośmiu polskich miastach oraz w Republice Czeskiej. Obok dzieł pomocowych Ruch od początku rozwija także swą duchowość.

W 1989 r. Ruch otrzymał od Episkopatu Polski Duszpasterza Krajowego. W 1994 r. na Zgromadzeniu Ogólnym w Kaniach Helenowskich został zatwierdzony Statut Ruchu. Dwa lata później zainaugurowany został program Adopcji Serca. Ruch jest członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Duszpasterzami Krajowymi Ruchu mianowanymi przez Konferencję Episkopatu Polki byli: ks. dr Roman Forycki SAC, o. Jan Jacek Stefanów SVD, a obecnie ks. dr Andrzej Panasiuk. Duszpasterzami lubelskiej wspólnoty Ruchu „Maitri” byli kolejno: ks. Marian Matusik, ks. dr hab. Jarosław Marczewski, ks. dr Wojciech Rebeta i ks. bp Adam Bab.


Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”
Parafia pw. św. Józefa w Lublinie
ul. Filaretów 7, 20-⁠609 Lublin
tel.: 81 525 78 56 (w godzinach otwarcia biura: wtorek, 16.00-⁠18.00)

www.maitri.diecezja.lublin.pl

Konto:
Ruch „Maitri” przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym
nr rachunku: 76 1240 2382 1111 0000 3926 0677

(wpłaty jednorazowe lub systematyczne w formie „Adopcji Serca”: szersze informacje – osobiście we wtorki w godz. 16-18 w Biurze „Adopcji Serca” przy parafii św. Józefa, ul. Filaretów 7, Lublin, telefonicznie: 81 525 78 56 w godzinach pracy biura, bądź listownie: Ruch „Maitri”, Parafia pw. św. Józefa, ul. Filaretów 7, 20-609 Lublin)


Print Friendly, PDF & Email