91. Tydzień Misyjny w Polsce 22-28.10.2017

Niedziela Misyjna – przedostatnia niedziela października – czyli światowy dzień solidarności w modlitwie i pomocy materialnej misjom rozpoczyna w Polsce Tydzień Misyjny. 91. już Tydzień Misyjny przeżywać będziemy w dniach 22-28 października 2017 r. pod hasłem: Idźcie i głoście. W niedzielę misyjną w świątyniach przeprowadzana jest zbiórka na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary.

Każdy z nas na mocy chrztu świętego jest misjonarzem. Jesteśmy zaproszeni do dawania świadectwa i głoszenia Dobrej Nowiny tam gdzie jesteśmy, w naszych rodzinach, wspólnotach parafialnych, środowiskach i miejscach nauki i pracy.
Zaangażujmy się na różne sposoby w dzieła misyjne. Wspierajmy je swoją modlitwą, cierpieniem i ofiarą materialną. Otoczmy modlitwą wszystkich misjonarzy i misjonarki, którzy są posłani aż po krańce świata. Włączmy się w działalność misyjną Kościoła na tyle na ile jesteśmy w stanie to zrobić. Ofiarujmy za misje naszą Eucharystię, modlitwę różańcową, nasze umartwienie i cierpienie. Kościół jest misyjny ze swej natury. Jako chrześcijanie powierzone nam zostało zadanie aby troszczyć się o szerzenie Królestwa Bożego w świecie. Niech ten tydzień będzie czasem rozpalenia na nowo zapału misyjnego w naszych sercach i przyniesie dobre owoce duchowe w naszym życiu.

• Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2017 r. – „Misja w centrum wiary chrześcijańskiej”.

Papieskie Dzieła Misyjne są powołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażowania na rzecz misji. Szczególnym czasem takiego działania jest Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim Tydzień Misyjny, kiedy to Kościół na całym świecie budzi się, by pospieszyć z pomocą misjom.

„Kilka lat temu udzielałem sakramentu bierzmowania młodzieży i otrzymałem w prezencie budzik, na którym było napisane, aby budzić wiarę w ludziach. Z okazji Niedzieli Misyjnej zwracam się do wszystkich wierzących z apelem: niech obudzi się wasza miłość i troska o misje, o którą proszą papieże” – powiedział abp Budzik.

Obecnie posługuje na misjach w 97 krajach 2032 polskich misjonarek i misjonarzy. Są oni obecni na wszystkich kontynentach. Najwięcej z nich pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 811; w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 802; w Azji – 333; w Oceanii – 66; oraz w Ameryce Północnej – 20.

Wśród polskich misjonarzy jest 24 biskupów misyjnych: w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 11; w Afryce – 6; w Azji – 2, w Oceanii – 3 oraz 2 w Ameryce Północnej. Dodał, że liczba polskich misjonarzy wzrosła o 25 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Z kolei do wyjazdu na misje w warszawskim Centrum Formacji Misyjnej przygotowuje się 12 kapłanów, 6 sióstr zakonnych, 2 kleryków i 3 osoby świeckie.

Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały na cały tydzień misyjne materiały liturgiczne, które są dostępne w każdej parafii. Zamieszczone tam propozycje nabożeństw, pomoce homiletyczne i katechetyczne można wykorzystać w parafii lub w szkole podczas katechezy. Ważnym elementem działalności misyjnej są ogniska misyjne działające przy parafiach lub w szkołach, które przez cały rok podjętej pracy formacyjnej wspierają swoich rówieśników z krajów misyjnych oraz misjonarzy.

Misje można wesprzeć wysyłając SMS o treści MISJE na nr 72032, koszt 2,46 zł z VAT

Materiały do pobrania:

>>Materiały liturgiczno-duszpasterskie przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne
>>Film nt. Niedzieli Misyjnej

>>Misje w statystykach
>>Terytoria misyjne
>>Projekty
>>Historia PDRW w Polsce

Zobacz też: Misyjny Budzik

Print Friendly, PDF & Email