65. Światowy Dzień Trędowatych – 28.01.2018

W najbliższą niedzielę 28 stycznia 2018 r. będzie obchodzony 65. Światowy Dzień Trędowatych. Ostatnia niedziela miesiąca stycznia jest zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych. Zachęcamy do wspólnej modlitwy we wszystkich Kościołach i Kaplicach naszej Archidiecezji w intencjach chorych na trąd oraz za osoby im posługujące. Zachęcamy również do pomocy materialnej.

Trąd to znana od najdawniejszych czasów przewlekła choroba zakaźna atakująca skórę i system nerwowy człowieka. Od 1982 roku trąd jest uleczalny. Dzięki skutecznej terapii kilkanaście milionów ludzi odzyskało zdrowie. Każdego roku notuje się około ćwierć miliona nowych zachorowań.

Priorytety ośrodków Follereau na 2018 rok:

– intensyfikacja diagnostyki realizowana w trudno dostępnych rejonach
– skrócenie i udoskonalenie terapii
– mobilizacja lokalnych władz do poprawy świadomości sanitarnej
– rehabilitacja okaleczonych
– powrót byłych trędowatych do normalnego życia rodzinnego i społecznego

Przewodniczący watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. Peter Turkson wystosował specjalne orędzie z okazji obchodzonego w ostatnią niedzielę stycznia Światowego Dnia Walki z Trądem. Napisał w nim o wsparciu dotkniętych tą chorobą i o pomocy osobom wyleczonym z niej, podkreślając, iż trąd pociąga za sobą nie tylko problemy zdrowotne i okaleczenia, ale także dyskryminację społeczną dotykającą chorych nawet po wyleczeniu. W tym kontekście autor przesłania wezwał przedstawicieli wszystkich religii do włączenia się w położenie kresu napiętnowaniu cierpiących na trąd. Zachęcił również rządy państw do zwiększenia wysiłków w celu wynalezienia nowych lekarstw i urządzeń medycznych, które mogłyby pomóc w leczeniu.

Kościół katolicki ma bardzo długą tradycję w leczeniu i towarzyszeniu chorym na trąd. Obecnie prowadzi na świecie 612 ośrodków pomocy takim osobom, najwięcej w Azji – 313 i Afryce – 174.

Wśród pracujących na tym polu wielkich postaci warto wspomnieć świętych Damiana z Molokai (Joseph de Veuster) i Teresę z Kalkuty, bł. Jana Beyzyma czy bardziej nam współczesnego o. Mariana Żelazka – opiekuna trędowatych w Indiach.

Print Friendly, PDF & Email